Zoek

FAQ

Activiteiten

 • Tegen vergoeding en ten voordele van hun jin-kamp gaan onze jins frietjes bakken en broodjes verkopen op het voetbal tornooi van het dorp. Is dit verzekerd?

  Ja, dit is verzekerd. We beschouwen dit als scoutsactiviteit als het in groep is, als het sporadisch/eenmalig is en als de jins handelingen doen afgestemd op hun leeftijd en ervaring.

 • De begeleiders van een speleo-activiteit vragen een bewijs dat onze leden verzekerd zijn.

  Het verbond kan een verklaring afleveren, op voorwaarde dat de leden effectief zijn aangesloten en lidgeld betaald hebben en dat zij minstens gids of (zee)verkenner zijn.

 • De gidsen van onze groep gaan speleo doen. Tijdens de kampvoorbereiding raadde de DC ons aan deze activiteit te melden. Pas nadien is deze verzekering in orde.

  Deze verzekering is in orde op voorwaarde dat de activiteit begeleid wordt door een erkende of professionele organisatie. Een extra melding is dan niet meer nodig.

 • Een klimactiviteit wordt georganiseerd door de raksja-ploeg van gouw Limburg. Is dit verzekerd?

  Dit is een begeleidingsploeg erkend door Scouts en Gidsen Vlaanderen en is dus verzekerd voor leden die minstens gids of (zee)verkenner zijn.

 • Hoe zit het met de tussenkomst bij reddingen (bv in de bergen) bij niet-dringende gevallen (verdwaald lopen, voet verstuikt ... maar geen acuut gevaar)?

  De opzoekingskosten naar aanleiding van een lichamelijk ongeval zijn verzekerd tot 2.500 EUR per ongeval.
  In geval dat er via Scouts en Gidsen Vlaanderen een reisbijstand is afgesloten bedraagt dat 6.250 EUR per ongeval.
  Bij het afsluiten van een reisbijstand elders (bv via mutualiteit of andere reisbijstandsovereenkomst) zijn die bedragen allicht ook nog anders.
  Deze onkosten worden terugbetaald na voorlegging van de bewijsstukken en na uitputting van de tussenkomst vanwege een mutualiteit en/of reisbijstandsovereenkomst.
  Bovendien dienen de opzoekingen te gebeuren met de middelen aangepast aan de aard van de letsels en de situatie.
  LET OP: voor alle scoutsactiviteiten hanteren we het principe van de "goede huisvader".

 • Ik ben op weekend mijn bril verloren, is dat verzekerd?

  Neen, Verlies van materiaal is niet verzekerd!

  Onze verzekering telt alleen bij schade aan brillen als gevolg van een lichamelijk ongeval.  Op het moment van de schade moet de bril gedragen zijn. Dus ... als je bij het voetballen in het doel staat en je krijgt de bal op je bril en de bril is stuk = verzekerd. Als je bij het voetballen je bril naast het doel op de grond legt omdat je niet wil dat hij stuk gaat en er gaat iemand (per ongeluk) op staan en je bril is stuk = niet verzekerd. • Is een driedaagse kanotocht met jins in Tsjechië verzekerd?

  Indien de jins voldoende kano-ervaring hebben én ze begeleid worden door een erkende organisatie.

 • Is rafting verzekerd?

  Dit is een 'gespecialiseerde activiteit'. Dit betekent dat de activiteit verzekerd is indien ze begeleid wordt door een door Scouts en Gidsen Vlaanderen erkende of professionele organisatie. Deelnemers dienen minstens gids of (zee)verkenner te zijn.

 • Mogen we nog een death-ride activiteit organiseren?

  Neen, deze activiteit staan we niet toe en is dus ook niet verzekerd. We spreken van een death-ride wanneer de hellingsgraad van een kabelbaan groter dan 12° is.

 • Tijdens een jong-giverweekend willen we iets met vlotten doen. We plannen eveneens een death-ride, commandobrug en een speleo-activiteit.

  Niet al deze activiteiten zijn toegelaten, bv. de death-ride. Praat dit grondig door met je groepsleiding, consulteer de brochure "Speel op Veilig" en contacteer het secretariaat om te polsen of al deze activiteiten toegelaten en dus verzekerd zijn.

 • Wat is een gespecialiseerde activiteit?

  Bij  een gespecialiseerde  activiteit moet  je  rekening  houden  met  een  aantal aandachtspunten.
  Schenk extra aandacht aan deskundige begeleiding en de leeftijd van de deelnemers. De activiteiten die in onderstaand lijstje staan, stellen zich niet tevreden  met  het  principe  van  de  goede  huisvader.  Ze  dienen  begeleid  te  worden door  een  door  Scouts  en  Gidsen  Vlaanderen  erkende  of  professionele  organisatie (vraag aan de organisatie zelf naar de nodige attesten). Deelnemers aan activiteiten met een verhoogd risico dienen minstens veertien jaar te zijn. Het gaat hier om:

  • niet-gemotoriseerde watersporten (snorkelen, windsurfen, zeilen, rafting, roeien, canyoning) (voor zeescouts gelden uiteraard andere normen);

  • speleologie;

  • rots-& indoorklimmen, acrobranche, canyoning, abseilen, via ferrata;

  • judo – karate – gevechtsporten;

  • glijden op zand (en alle afgeleiden).

 • Wat is een scouts- en gidsenactiviteit?

  De gewone (spel)activiteiten die je wekelijks onderneemt met je groep, beschouwen we als een scouts- en gidsenactiviteit. Ook de groepsraad of andere vergaderingen vallen hieronder. Sommige activiteiten bevinden zich in een grijze zone. Zijn ze nu wel of niet een scouts- en gidsenactiviteit? Voorbeeld: in je lokaal baat je dagelijks een heus scoutscafé uit ? Dit is geen scouts- en gidsenactiviteit en dus niet verzekerd!

  Ben je van plan om met je groep een zeer grote activiteit op poten te zetten, is het aangewezen je activiteit even aan onderstaande criteria te toetsen. Blijkt hieruit dat je activiteit geen scouts- en gidsenactiviteit is, dan kan je de activiteit wel verzekeren via de evenementenverzekering.

  • Jullie organiseren het niet enkel voor jullie leden en hun ouders:
   • meer dan de helft van het publiek zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
   • meer dan 100 mensen die komen zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
  • Jullie vragen inkom en/of jullie willen winst maken.
  • Jullie kunnen de activiteit niet met de leidingsploeg alleen organiseren. Jullie moeten hulp inroepen van oud-leiding, vrienden of professionelen bv. voor security.
  • Jullie lokalen zijn te klein en jullie organiseren het evenement in een grote tent of op een andere locatie.

  Is het antwoord op minstens drie van bovenstaande vragen JA, dan beschouwen we je activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit.

  Naast de gewone scouts- en gidsenactiviteit, onderscheiden we bij Scouts en Gidsen Vlaanderen  nog  twee  andere  avontuurlijke  activiteiten.  Er is de gespecialiseerde activiteit en de verboden activiteit.

 • Wat is een verboden activiteit?

  Verboden activiteiten zijn activiteiten waar Scouts en Gidsen Vlaanderen niet achter staat. Ze zijn dan ook niet verzekerd. Een aantal van deze activiteiten (zoals competitiesport) worden niet verzekerd omdat ze niet in de pedagogische visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen passen. Andere activiteiten vallen verzekeringstechnisch onder de noemer “te gevaarlijk”:

  • luchtsporten (zoals oa parapente, deltavliegen, paragliden, parachutespringen ...);

  • gemotoriseerde sporten (zoals auto- en motorijden);

  • skiën en snowboarden;

  • waterskiën, wakeboarden, parasailing en oa banaan- of bandvaren (achter speedboot);

  • duiken (met flessen)

  • benji-springen, giant swing;

  • outdoor-paintball;

  • officiële competitiewedstrijden;

  • schietsporten;

  • organisatie van pop- en rockconcerten.

  Kabelbanen  kunnen  op  voorwaarde  dat  ze  opgezet  worden  met  gekeurd materiaal,   volgens   de   veiligheidsrichtlijnen   van   Scouts   en   Gidsen Vlaanderen én begeleid worden door deskundige begeleiding (dat kan zijn: voldoende ervaring hebben, vorming gevolgd hebben of professioneel actief zijn met kabelbanen)

  Raadpleeg ook onze publicatie “Speel op veilig”: download vanop onze website, gratis verkrijgbaar in de Hopper winkel of aan te vragen via het Nationaal secretariaat.

 • We doen een speleo-activiteit voor leden die nog geen gids of (zee)verkenner zijn. Er gebeurt een ongeval. Welke gevolgen heeft dit voor de leiding?

  De oorzaak van het ongeval zal onderzocht worden. Indien er een verband bestaat tussen het ongeval en de te jonge leeftijd kan de leiding aansprakelijk gesteld worden (rechtszaak).

  Indien de rechter oordeelt dat de leider een schadevergoeding moet betalen, zal Ethias dit in zijn plaats doen.

 • We organiseren een kabelbaanactiviteit. De begeleiding gebeurt door oud-leiding die hier ruime ervaring mee hebben.

  Een kabelbaan(activiteit) moet opgesteld en begeleid worden door minstens twee begeleid(st)ers waarvan er minstens één de vorming 'kabelbanen' volgde bij ploeg Technieken. Enkel een tijdelijke kabelbaan aangekocht in een Hopper Winkel en in combinatie met de 'handleiding tijdelijke, begeleide kabelbaan' is toegestaan.
  Verder dien je strikt de aanbevelingen te volgen die o.m. in onze brochure "Speel op Veilig" of in de brochure "Een kabelbaan voor iedereen" staan opgenomen. Negeer je deze richtlijnen dan ben je als leider persoonlijk aansprakelijk bij evt. ongevallen, je hebt je dan niet als "goede huisvader" gedragen.

 • We organiseren een leefweek met onze givers en jins. We gaan van zondag tot de zaterdag erop samenhokken. Overdag gaan de leden naar school en 's avonds doen we samen activiteiten. Valt dit nog onder de gewone scoutsverzekering?

  De ledenpolis blijft van toepassing op een leefweek op voorwaarde dat :
  - Deze activiteit doorgaat vanaf de giverleeftijd.
  - Zowel de ouders als de groepsraad akkoord gaan met deze activiteit.
  - Er voldoende leiding aanwezig is.

  In dit geval zijn de aangesloten givers, jins en leiding verzekerd tijdens de activiteiten van de leefweek alsook op de weg van en naar de school en jullie lokaal (de plaats van de activiteit).

  Ter info:
  - De leden zijn niet via de scoutspolis verzekerd tijdens de activiteiten welke in schoolverband plaats vinden.
  - De lokalenpolis blijft gewoon geldig.

 • Wij gaan muurklimmen met verkenners. Bij de reservering voor deze activiteit werd gezegd dat de lesgever en materiaal inbegrepen is. Is de lesgever verantwoordelijk bij een ongeval?

  Ja, zorg dat deze afspraken op papier staan en dat bij aanvang van de activiteit de monitor aangeduid wordt die de begeleiding voor zijn rekening neemt.

Algemeen

 • Kan ik zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor mijn groep?

  Alle leid(st)ers kunnen zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor hun groep. Log in op scoutsengidsenvlaanderen.be, ga naar de verzekeringspagina en klik op Aangevraagde verzekeringen.
  Op de volgende pagina zie je een overzicht van alle verzekeringen die aangevraagd werden voor je groep (of voor alle groepen waar jij een actieve functie hebt). Je kan doorklikken om meer details te zien van een aanvraag.

 • Waarom is het risico "ziekte" niet verzekerd?

  Ziekte is een toestand die je overal kan overkomen, thuis, op school, maar helaas ook wel eens op kamp. Toch heeft dit niets met de scoutsactiviteit op zich te maken. We verzekeren de risico's die verbonden zijn aan de scoutsactiviteiten, ziekte hoort hier niet bij. Ziekte is verzekerd in de privésfeer, via de mutualiteit en evt. de hospitalisatieverzekering van de ouders.

 • Waarvoor zijn we standaard verzekerd?

  - Alle (tijdelijk verzekerde) leden zijn verzekerd tijdens scoutsactiviteiten in binnen- en buitenland. - De ledenpolis voorziet de terugbetaling van de medische kosten ten gevolge van een ongeval, na tussenkomst van de mutualiteit. - Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgen werkende leden een dagvergoeding als compensatie van het loonverlies. - Bij definitieve invaliditeit krijgen, ook de leden zonder inkomen, een eenmalige uitkering, afhankelijk van de invaliditeitsgraad. - Burgerlijke aansprakelijkheid (definitie - zie hierna) - Rechtsbijstand (definitie - zie hierna) - Lokalen: Brand-, storm-, hagel-, waterschade, schade ten gevolge van natuurrampen. - Eigenaarrisico: de groep of de vzw, opgericht in functie van de groep - Gebruikersrisico: alle groepen aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 • Wat betekent de term "goede huisvader-principe"?

  Het principe van de goede huisvader betekent dat men zich gedraagt als een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon (de zgn. goede huisvader of bonus pater familias). ‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert te voorzien. Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.

 • Wat betekent Organisatieplicht?

  Leiding heeft de wettelijke plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Dat betekent dat je bij de voorbereiding van een activiteit voldoende aandacht moet hebben voor mogelijke gevaren en dan ook heel concrete voorzorgen moet nemen. Bij beoordeling van een schadegeval waar burgerlijke aansprakelijkheid bij komt kijken, wordt ook de uitvoering van de organisatieplicht op het moment van het ongeval beoordeeld.

 • Wat betekent Toezichtsplicht?

  Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Bijvoorbeeld: als verkenners met bijlen beginnen te spelen, ben je verplicht om in te grijpen. Als kapoenen in een boom willen klimmen, is het belangrijk om een oogje in het zeil te houden en ervoor te zorgen dat ze voorzichtig zijn. Bij beoordeling van een schadegeval waar burgerlijke aansprakelijkheid bij komt kijken, wordt ook de uitvoering van de toezichtsplicht op het moment van het ongeval beoordeeld.

 • Wat betekent vrijstelling? Is dat hetzelfde als franchise?

  Bij een verzekering met vrijstelling moet je een deel van de schade zelf betalen. Vrijstelling, franchise of eigen risico is allemaal hetzelfde!

  Voorbeeld: Je verzekert een patrouilletent (= groepsmateriaal) voor op kamp. Met een storm geraakt die tent beschadigd. De herstelling kost 750 euro. De vrijstelling op groepsmateriaal = 250 euro. Ethias zal 500 euro betalen en je (of de groep) betaalt 250 euro.

  Opgelet, sommige verzekeringen hebben geen vrijstelling. Soms is de vrijstelling een vast bedrag, soms is het een bepaald percentage van de te verzekeren waarde...

 • Wat is een "ongeval"?

  Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel(schaafwond, verstuiking, …). Zonnebrand is bv. geen ongeval omdat dit geen plots gebeurtenis is. Een brandwonde door een genster van het kampvuur is wel een ongeval.

 • Wat met kinderen die eerst een tweetal keer komen "oefenen" en daarna pas aangesloten worden. Zijn zij tijdens die eerste activiteiten ook verzekerd?

  Nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste en tweede vergadering. Na de tweede vergadering wordt naam, adres, geboortedatum en tak (via de groepsadministratie) doorgegeven aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Gebeurt er een ongeval tijdens die eerste of tweede vergadering, dan sluit je op dat moment de betrokken persoon aan als lid en handel je het schadedossier af zoals bij gewone leden.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Eenmalige activiteit

Evenementen verzekering

 • Wanneer neem je een evenementenverzekering?

  Indien het antwoord op minstens drie van onderstaande vragen JA is, dan beschouwen we je activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit.

  • Verwachten we meer dan 100 niet-scoutsleden op onze activiteit?
  • Bestaat het doelpubliek voor meer dan de helft uit niet-scoutsleden (ouders beschouwen we wel als scoutslid voor dit criterium)?
  • Vragen we inkomgeld en is ons doel om dan winst te maken met onze activiteit?
  • Zijn er externe medewerkers (niet-scouts) nodig om onze activiteit in goede banen te leiden (bv. extra security)?
  • Moeten we noodzakelijk uitwijken naar een andere locatie of dienen we een tent op te zetten op ons terrein, omdat ons eigen lokaal te klein is voor deactiviteit?

  Je kan je activiteit wel verzekeren via de evenementenverzekering: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen/alle-verzekeringen/evenementenverzekering

 • Welke risico's zijn verzekerd?

  De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor zelf een aparte polis afsluiten (niet via de materiaalpolis van het verbond!)

 • Wie kan de evenementen verzekering aanvragen?

  Elke groep erkend door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een ondersteunende VZW kan deze verzekering niet aanvragen via Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 • Wij nemen deel aan de Dag van de Jeugdbeweging. Moeten we hiervoor dan een evenementenverzekering afsluiten?

  Neen. De Dag van de Jeugdbeweging is een evenement dat mee wordt georganiseerd door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Voor onze leden wil dit zeggen dat zij op dat moment deelnemen aan een Scouts- en Gidsenactiviteit. Zij zijn dan ook verzekerd onder de gewone ledenpolis.

Internationaal

 • Is de gewone ledenverzekering voldoende voor een buitenlands kamp?

  Ja hoor, leden die hun lidgeld betaald hebben zijn automatisch ook verzekerd voor lichamelijke schade buiten onze landsgrenzen.

  In sommige gevallen is deze verzekering niet voldoende en daarom adviseren om een extra reisbijstandsverzekering af te sluiten via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als je onze reisbijstandverzekering afsluit, kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je als groep, in geval van nood, gezamelijk gerepatrieerd wordt. Anders organiseren de individuele firma's/mutualiteiten de repatriëring en kan de groep uiteen vallen.

  Informatie over de ziekteverzekering voor een reis naar het buitenland kan je best opvragen bij het ziekenfonds waarbij je leden/leiding aangesloten zijn, want dit is niet gelijk voor alle ziekenfondsen! Dit heeft oa ook te maken met binnen/buiten Europa, nog wel of niet meer ten laste van de ouders, wel/geen recht op kinderbijslag ... Tegenwoordig kan je al veel van deze informatie makkelijk online terugvinden.

Kamp

 • De kampverantwoordelijke is 21 jaar en een heel kamp aanwezig!

  Vanaf 18 jaar ben je in België meerderjarig.
  Toch kiezen we ervoor dat de eindverantwoordelijkheid voor een kamp bij een 21-jarige ligt, die het hele kamp aanwezig is.
  Dit lijkt ons logisch: zonder dat de kampverantwoordelijke alle taken van de groepsleiding overneemt, is haar/zijn verantwoordelijk-heid aanzienlijk, en in ieder geval opmerkelijk groter dan op doordeweekse vergaderingen. Daarbij is een zekere ervaring en maturiteit onontbeerlijk.
  We vinden dit heel belangrijk en willen niet dat 18-jarigen de volle verantwoordelijkheid van het hele kamp dragen.
  Indien de groepsleid(st)er kampver-antwoordelijke is, is er geen probleem.
  Conform onze spel-regels is de minimumleeftijd voor groepsleiding immers 21 jaar.
  Als de kampverantwoordelijke iemand anders is, moet dit iemand zijn die in het lopend werkjaar 21 jaar wordt.

 • De papa van Bram heeft een C-rijbewijs, maar is geen beroepschauffeur. Mag hij met een gehuurde vrachtwagen ons materiaal naar het kamp brengen?

  Bij vervoer "voor rekening van derden" met een voertuig, nuttig laadvermogen meer dan 500 kg, is men zowel vergunnings- als CMR plichtig (CMR = een vrachtbrief). Maar, indien dit vervoer gebeurt zonder enige vergoeding is dit wel toegelaten zonder vrachtbrief of vervoersvergunning. Let wel op: dit wil zeggen dat er geen enkele tegenprestatie mag bestaan in de vorm van een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel, in speciën of in natura. (info via FOD Mobiliteit en Vervoer)

  Ja, hij mag met een gehuurde vrachtwagen het materiaal naar je kamp brengen. Zorg er wel voor dat je de vrachtwagen goed hebt verzekerd via de verhuurmaatschappij (met eventueel afkoop van de vrijstellingen) en dat je voor de chauffeur een tijdelijke verzekering niet-leden afsluit.

 • Het formulier dat de dokter moet invullen (aangifte ongeval), is dit beschikbaar in andere talen?

  Dit kan je downloaden van onze site in de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

  http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/formulieren.

 • Is de gewone ledenverzekering voldoende voor een buitenlands kamp?

  Ja hoor, leden die hun lidgeld betaald hebben zijn automatisch ook verzekerd voor lichamelijke schade buiten onze landsgrenzen.

  In sommige gevallen is deze verzekering niet voldoende en daarom adviseren om een extra reisbijstandsverzekering af te sluiten via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als je onze reisbijstandverzekering afsluit, kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je als groep, in geval van nood, gezamelijk gerepatrieerd wordt. Anders organiseren de individuele firma's/mutualiteiten de repatriëring en kan de groep uiteen vallen.

  Informatie over de ziekteverzekering voor een reis naar het buitenland kan je best opvragen bij het ziekenfonds waarbij je leden/leiding aangesloten zijn, want dit is niet gelijk voor alle ziekenfondsen! Dit heeft oa ook te maken met binnen/buiten Europa, nog wel of niet meer ten laste van de ouders, wel/geen recht op kinderbijslag ... Tegenwoordig kan je al veel van deze informatie makkelijk online terugvinden.

 • Is de ledenpolis ook van toepassing voor een kamp in het buitenland?

  De polissen zijn (ook) geldig in het buitenland. Leden, leiding, foeriers (evt. na aanvraag tijdelijke verzekering niet-leden) zijn verzekerd voor medische kosten (na tussenkomst mutualiteit) en voor burgerlijke aansprakelijkheid. Repatriëring is niet verzekerd via de ledenpolis, maar meestal via de mutualiteit. Je kan ook bij ons een reisbijstandsverzekering afsluiten.

 • Kan iemand aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval omdat zij als verantwoordelijke van min. 21 jaar tekent?

  Een kampverantwoordelijke hebben is een pedagogische verplichting binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dat betekent dat dit een belangrijk aspect is voor de kampkeuring van de DC. Dit heeft geen rechtstreeks gevolg voor de verzekering.

  Heb je geen goedgekeurd kampvisum, ben je eigenlijk wel onverzekerd op kamp. En uiteraard als je ernstige fouten maakt of zondigt tegen het goede huisvaderprincipe, kan je ook aansprakelijk gesteld worden.

 • Kan voor een lid een tijdelijke verzekering afgesloten worden voor een kamp?

  Neen, leden moeten aangesloten worden en betalen hiervoor lidgeld. Hierdoor zijn ze automatisch verzekerd via de ledenpolis.

 • Wij huren een auto/minibus in het buitenland, kunnen wij die via Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekeren?

  Neen, onze verzekering is enkel geldig voor auto's welke ingeschreven zijn in België. Een busje dat je dus in België huurt en waarmee je naar het buitenland rijdt, kan wel verzekerd worden. Check steeds de algemene voorwaarden van de verhuurfirma: soms mag je met het gehuurde voertuig niet naar bepaalde landen rijden. Vraag aan de verhuurfirma welke verzekeringen reeds in de huurprijs zijn inbegrepen, soms moet enkel de vrijstelling bij verzekerd worden.

 • Wij nemen een auto mee op kamp, kunnen wij meer dan één chauffeur verzekeren?

  Je kan de namen van meerdere chauffeurs informatief vermelden op het online aanvraagformulier tijdelijke autoverzekering. Indien deze chauffeurs geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen moet je voor hen een tijdelijke verzekering niet-leden afsluiten!

 • Wij nemen een foerier met zijn auto mee op buitenlands kamp, kunnen/moeten wij deze extra verzekeren via Scouts en Gidsen Vlaanderen?

  Ja, via de toepassing verzekeringen online op de website, kan je een verzekering afsluiten om de wagen tijdelijk omnium te verzekeren. Naast deze autoverzekering kan je ook een reisbijstandsverzekering (pechverhelping) afsluiten. Indien je deze verzekering wenst te nemen moet je ook de inzittenden (+ 1 of meerdere chauffeurs) verzekeren. Indien de chauffeur(s) geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen is het noodzakelijk deze mensen tijdelijk te verzekeren (polis ongevallen en BA).

Leiding

 • Kan ik zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor mijn groep?

  Alle leid(st)ers kunnen zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor hun groep. Log in op scoutsengidsenvlaanderen.be, ga naar de verzekeringspagina en klik op Aangevraagde verzekeringen.
  Op de volgende pagina zie je een overzicht van alle verzekeringen die aangevraagd werden voor je groep (of voor alle groepen waar jij een actieve functie hebt). Je kan doorklikken om meer details te zien van een aanvraag.

Lichamelijk ongeval

 • Hoe gebeurt de afhandeling van de facturen?

  De ouders betalen alle onkosten aan de dokter of apotheker, de facturen van het ziekenhuis worden naar hen thuis gestuurd. Eerst dienen zij langs te gaan bij de mutualiteit om daar al een deel terugbetaald te krijgen. Vervolgens sturen zij alles door aan Ethias, die het saldo zullen uitbetalen.

Lokalenpolis

Materiaal

Rechtsbijstand

Tijdelijke autoverzekering

Tijdelijke verzekering

Verzekeringen