Zoek
Het basisklimaat

Een goed basisklimaat in je groep is cruciaal en kan heel wat doen om problemen te voorkomen. Probleeemgedrag zoals pesten, weglopen, agressie, ... komt soms voort uit heel eenvoudige behoeften en angsten. Dingen die je ook echt kan aanpakken. Deze dingen bevinden zich in de onderkant van de opvoedingspyramide van Webster-Stratton & Hancock.

Hier alvast 5 tips om te werken aan een goede basis

 • Zorg dat kinderen elkaar kennen
  • Het is nooit te laat om kennis te maken.
  • Zorg dat de kinderen ook op een dieper niveau met elkaar praten.
  • Zet in op de talenten van elk kind.
 • Maak afwisselende teams
  • Zorg dat je een goeie mix hebt als je teams/nesten/patrouilles maakt.
  • Voor gemengde groepen mix jongens en meisjes door mekaar en ook verschillende karakters.
  • Let erop dat nieuwe kinderen goed kennis kunnen maken met de andere kinderen.
  • Zorg dat kinderen binnen hun groepjes genoeg aansluiting vinden bij mekaar. En neem een actieve rol hierin als dat niet zo is.
 • Biedt voldoende structuur
  • Zorg dat spelen goed uitgelegd worden.
  • Zorg dat kinderen die hier moeite mee hebben extra bevraagd worden.
  • Zorg dat kinderen weten wat ze kunnen verwachten.
  • Schep geen verkeerde verwachtingen.
  • Kom beloftes na.
 • Beloon voldoende
  • Als kinderen een inspanning doen beloon ze dan.
  • Zorg voor onverwachte beloningen. Evidente beloningen verliezen hun waarde.
 • Zorg voor een positief klimaat
  • Wees een voorbeeld: als jij gaat haten en uitdagen, zullen kinderen dat merken en overnemen.
  • Zorg ervoor dat elk kind zich belangrijk voelt.
  • CreĆ«er geen sfeer van favorietjes.

Hou hierbij rekening met de sociale ontwikkeling van de kinderen. Zo zijn kapoenen erg op zichzelf, met zeer wisselende vriendschappen. Welpen en kabouters vormen eerder kliekjes. Om dan bij jonggivers stilaan tot een beginnende groep uit te groeien. Deze worden bij givers en jins dan diepe vriendschappen. Je kan dan ook een groepsgevoel kweken waarin iedereen zich goed voelt.