Zoek
Pesten

Pesten oplossen is helaas geen exacte wetenschap. Het is vaak zoeken naar oplossingen. Bijsturen en ingrijpen. We zetten je hier graag al even op weg.

Verschil plagen en pesten

Plagen is:

 • spontaan
 • van korte duur en onregelmatig
 • wordt meestal als prettig ervaren
 • tussen gelijken: de geplaagde blijft volwaardig lid van de groep
 • meestal één tegen één
 • de rollen liggen niet vast

Pesten is:

 • opzettelijk
 • systematisch (houdt niet vanzelf op)
 • bewust kwetsend
 • ongelijkheid tussen pester en gepeste (fysiek vaak)
 • gepeste is geïsoleerd: meestal een groep tegen een slachtoffer
 • vaste rollen (pestkoppen zijn vaak dezelfde)
 • allerhande uitingen: lichamelijk, verbaal, materieel, sociaal, ...

Basishouding                                                                                              

Er zijn een aantal basisregels voor de aanpak van pestgedrag:                                      

 • Neem het probleem serieus en accepteer de situatie niet.
 • Benoem wat je ziet in de groep en grijp in.
 • Laat het kind dat gepest wordt weten dat je om hem geeft en dat je hem steunt.
 • Zet nooit stappen voor je toestemming hebt gekregen van het kind.

Een stappenplan om pesten aan te pakken

Ontdek in dit stappenplan wat je kan doen om pesten aan te pakken. ( vanaf p. 13)

Hoe voorkom je dat een kwetsbaar kind gepest wordt?

 • Leer het kind voor zichzelf en anderen op te komen.
 • Geef de gelegenheid om dit te oefenen.
 • Leer het kind om hulp vragen. Laat merken dat je luistert en dat je hem steunt in het zoeken naar eigen oplossingen.
 • Toon interesse in wat het kind doet. Geef het regelmatig een complimentje.
 • Probeer conflicten op te lossen door erover te praten.
 • Kinderen leren het meest van de voorbeelden die ze krijgen. Als je zelf respect en waardering toont voor anderen, nemen kinderen dat over.
 • Grijp in als je merkt dat kinderen erg agressief zijn of als je merkt dat kinderen systematisch worden buiten gesloten.

Hoe voorkom je pesten in jouw groep?

Een goed basisklimaat in je groep is cruciaal en kan heel wat doen om pesten te voorkomen. Hoe hecht is je groep? En hoe goed kennen de kinderen mekaar.

 • Zorg dat kinderen elkaar kennen. Het is nooit te laat om kennis te maken.
 • Deel grote groepen op in kleinere teams. Zo leren kinderen mekaar kennen
 • Maak afwisselende teams.
 • Biedt voldoende structuur
 • Beloon voldoende
 • Geef veel gemeende positieve bekrachtiging, ook wanneer het niet nodig is.

Hou hierbij rekening met de sociale ontwikkeling van de kinderen. Zo zullen vriendschappen bij kapoenen heel snel veranderen. Welpen en kabouters vormen al stilaan kliekjes. Om dan bij jonggivers stilaan aan een beginnende groep te werken. Deze smeed je bij givers en jins dan tot vriendschappen voor het leven kan.

Meer weten?

De brochure  met de No-Blame methode van Tumult vzw

Jongerenportaal Watwat met informatie over gepest worden

Klasse met nog meer artikels over pesten