Zoek
Het kampvisum en de rol van groepsleiding

Als groepsleiding heb je een coachende en begeleidende rol bij de kampvoorbereiding:

  • Bezorg de kampvisa  tijdig aan je leiding, ze kunnen die als leidraad gebruiken bij hun kampvoorbereiding. Er bestaan 2 verschillende kampvisa: 1 voor binnenlandse kampen en 1 voor internationale kampen.
  • Als groepsleiding ga je na of een kamp voldoende georganiseerd is om effectief door te kunnen gaan. Jij controleert of een kamp inhoudelijk en praktisch in orde is.
  • Jouw handtekening op het kampvisum geeft aan dat jij als groepsleiding vertrouwen hebt dat dit kamp een goed voorbereid kamp is.
  • Pols tijdens het jaar af en toe eens bij de verschillende takken hoe het zit met hun kampvoorbereidingen: zijn er vragen, problemen, hebben ze nog hulp nodig...
  • Nadat jij de kampvisa hebt nagekeken, zal de districtscommissaris  dit ook nog eens nagaan.

Leiding is verantwoordelijk voor de leden en de goede organisatie van het kamp. Een goede kampvoorbereiding is meer dan een stap in de goede richting. We verwachten dat de eindverantwoordelijkheid voor een kamp bij een 21-jarige ligt, die het hele kamp aanwezig is. Ervaring en maturiteit zijn nodig om in onverwachte situaties kalm en doeltreffend te kunnen optreden.