Zoek
Motivatie en engagement

Motivatie is een woord dat heel vaak gebruikt wordt, zeker in een organisatie met veel vrijwilligers zoals Scouts en Gidsen Vlaanderen. Motivatie is de bereidheid om zich in te spannen voor een doel of taak. Voor een leid(st)er binnen een scoutsgroep is dat de bereidheid om zich in te spannen om leiding te geven aan een groep kinderen van een bepaalde leeftijd en alle taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Natuurlijk ligt die motivatie anders bij iedere leid(st)er. Als groepsleiding is het belangrijk dat je weet wat je leiding motiveert en wat ze demotiveert. Zo kan je hierop inspelen wanneer nodig. Elementen die leiding in positieve zin beïnvloeden zijn motivatoren. Aspecten die leiding eerder afremmen zijn weerstanden. Als groepsleiding kan je proberen om de weerstanden uit de weg te ruimen of de motivatoren te versterken. Ga dus samen met je leidingsploeg op zoek wat hen motiveert om in leiding te staan en wat hun motivatie negatief beïnvloedt.

 • Wat motiveert jouw leiding?
 • Hoe wordt je leiding of groepsleiding gemotiveerd? Doe je iets extra om daaraan bij te dragen?
 • Weet je wat iedereen doet? Hoe bedank je hen daarvoor?

Meer theorie en modellen die je als handvaten kan gebruiken hierbij vind je hier.

Help te veel uitdaging? Help ik verveel me.

Leiding heeft uitdaging nodig op maat van hun vaardigheden, dit geeft veiligheid. Als de uitdaging te groot is t.o.v. de vaardigheid vervallen ze in spanning  of angst en dat kan verlammend werken. Is de vaardigheid te groot en de uitdaging te klein, dan kan er verveling optreden. Leiding blijft zolang ze in de FLOW blijven.

Voorbeelden ter illustratie van de grafiek

 • Jan, 3de jaars leiding kan gemakkelijk spellen ineensteken, leidingstaken opnemen gaat vlot. Jan heeft nood aan een nieuwe uitdaging en trekt het komende scoutsjaar de werkgroep van de scoutsfuif.
 • Louise, 1ste jaars leiding , heeft het druk met haar studies, voelt veel stress om dit te combineren met leiding zijn. Hoe kan de werkdruk voor Louise dalen?

De bedoeling is om in de flow te komen en daar te blijven.

 

Methodiek 1:

Laat hen een grafiek tekenen van het afgelopen scoutsjaar waarbij ze het niveau van motivatie gedurende het hele jaar kunnen aanduiden. Wanneer waren ze erg gemotiveerd? Waarom? Wanneer was de motivatie minder? Waarom? Wat kan er gedaan worden om die motivatie op die mindere momenten te versterken?

Enkele tips en tricks bij motiverend leidinggeven:

 • Weet waar je naartoe wil, zorg voor een duidelijke visie op de toekomst. 
 • Betrek leiding bij belangrijke beslissingen. 
 • Zorg voor een open en warme sfeer: heb respect voor, toon betrokkenheid met en heb vertrouwen in je leidingsploeg. Hou rekening met de menselijke basisbehoeften: materiële, sociale en persoonlijke behoeften. 
 • Durf de confrontatie aan te gaan. 
 • Blijf jezelf, maar verlies de omgeving niet uit het oog. 
 • Weet dat je een invloed hebt op je omgeving. Wanneer jij je enthousiasme laat zien en voelen, zal ook je medeleiding gemotiveerd blijven om zijn rol als leiding goed op te nemen. 
 • Wees duidelijk en consequent
 • Stel jezelf niet boven de anderen
 • Bied je leiding uitdagingen en kansen: laat hen zelf eens iets proberen en hieruit leren. 
 • Erken verschillen: geen enkele leider is dezelfde. 
 • Toon waardering!

Methodiek 2:

Stel de vraag aan elkaar: Waarom doe jij aan scouting? Waarom sta jij in leiding? Organiseer bijvoorbeeld een speeddate tijdens de groepsraad met deze vragen. Zo kan de leiding elkaars mening horen. Sluit samen af, bespreek alles en lijst op wat valkuilen en hoogtepunten zijn. Door deze te visualiseren kunnen jullie hier extra op letten! Maak een motivatiebord met quotes, woorden, foto’s… en hang het op in het lokaal.