Zoek
Wat is een netwerk en waaruit bestaat het?

Als groep is het zeer belangrijk om je netwerk goed uit te bouwen en te onderhouden. Oud-leiding, ouders, de parochie, andere jeugdbewegingen en de gemeente kunnen je namelijk helpen met je werking. Betrek hen zoveel mogelijk en investeer in je netwerk.

Belang van imago

Scouts in uniform die goede daden stellen, veilig aan technieken doen in een propere omgeving en een mooi lokaal. Jouw imago kan een boost geven aan de mogelijkheden die je netwerk biedt. Een goed imago schept vertrouwen. Dit heeft een effect op je netwerk: ouders vertellen positieve verhalen over jullie, buren komen gemakkelijk naar jullie toe…

Belangrijke pionnen in je netwerk

Ouders zijn betrokken bij de groep omdat ze hun kinderen aan jullie toevertrouwen. De mate waarin ouders betrokken worden, spreek je af met de groep. Een oudercomité oprichten heeft zijn voor- en nadelen. Maak een afweging hiervan voor jullie groep. Welke meerwaarde wil je hieruit halen? Maak goede afspraken met het oudercomité: Waarover krijgen ze inspraak? En waarover niet?


Oud-leiding kunnen een grote hulp zijn: ze kunnen helpen wanneer er een leidingstekort is of pintje kompe tappen op de fuif. In sommige groepen hebben oud-leiding een eigen werking.


Districtsraden vormen de link tussen jouw groep, andere groepen en het verbond. Je krijgt informatie over acties, pedagogisch beleid en je kan jouw mening kwijt aan je districtscommissaris die dit, op zijn beurt, meeneemt naar de verbondsraad. Als groepsleiding sta je er niet alleen voor. Andere groepen kennen dezelfde obstakels als jouw groep. Misschien heb jij wel een oplossing voor de issues waarmee andere groepen te maken hebben.

De jeugdraad is de plaats waar je als jeugdbeweging kan weg op het het lokaal jeugdbeleid binnen je stad of gemeente. Op de jeugdraad worden ook beslissingen genomen over toegekende subsidies.

Het Groepsleidingscongres is het driejaarlijks evenement waarvoor alle groepsleiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen worden uitgenodigd. Op die dag kom je samen met honderden andere groepsleiding en krijg je de kans om je mening te geven over de werking van Scouts en Gidsen Vlaanderen, om uit te wisselen met andere groepen over de werking van je groep, om te leren van de talenten van andere groepsleiding, om andere groepsleiding en de ploegen van Scouts en Gidsen Vlaanderen, die zich bezighouden met het pedagogisch beleid, te leren kennen.

 

TIP:Maak zelf een netwerkspin van jouw netwerk.Vul ook zeker de contactgegevens in. Hang deze op in het lokaal, zo heb je steeds een overzicht van wie je ergens bij kan helpen.