Zoek
Het merk Scouts en Gidsen Vlaanderen in de wereld.

 

Met meer dan tachtigduizend zijn we ondertussen. Eén grote familie: scouts en gidsen, verenigd in zowat vijfhonderd groepen.

Elke groep met een eigen stijl en tradities. Allemaal verbonden in die ene grote jeugdbeweging: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.

Niet vanzelfsprekend om de neuzen in een zelfde richting te krijgen; wel nodig.

Eigenlijk is het Scouts en Gidsen Vlaanderen ® 

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een juridisch beschermd merk. Dat wil zeggen dat je met onze naam, onze logo’s en ons uniform niet om het even wat mag doen. Op het beeldmerk van Scouts en Gidsen Vlaanderen rust een wettelijk depot, beschermd via het merkenbureau Gevers.

De nationale leiding houdt zo het engagement en speelplezier van jonge mensen, alsook het pedagogisch project 'scouting', uit de wind voor onfatsoenlijke en goedkope recuperatie of marketing ervan. De dienst Communicatie volgt de inzet van het merk en de beeldvorming van Scouts en Gidsen Vlaanderen daarom nauw op.

Merk-waardig: onze legende is niet te koop!

Bedrijven, politici, overheden, verenigingen, productiehuizen, die zonder voorafgaande toestemming vanuit onze organisatie de naam, het logo of imago van Scouts en Gidsen Vlaanderen gebruiken bij campagnes of televisieprogramma's e.d., worden aangesproken. Waar nodig ondernemen we juridische stappen.

In jouw groep?

  • Word jij of jouw groep gevraagd om mee te werken aan een commerciële actie voor een (inter-)nationaal product?
  • Wil een televisiemaker jullie graag in beeld brengen?
  • Verwijst een politicus naar jullie, of wil hij dat graag doen? 

Neem dan contact op met de dienst Communicatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Samen waken we over ons sterk en mooi, maar kwetsbaar merk. 

 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

+32 3 231 16 20

 

Deze brief verstuurt Scouts en Gidsen Vlaanderen twee maal per jaar naar gekende productiehuizen, reclamebedrijven en partijen.