Zoek
Nieuwe leden aansluiten op je website

Ouders sluiten zelf hun kind aan!

De inschrijvingsfiche  is een webformulier waarbij groepen hun nieuwe leden online kunnen laten inschrijven.


Als webmaster kan je dit formulier op jullie eigen website plaatsen aan de hand van een IFrame. Ouders of kandidaat-leden vullen hun gegevens in, deze komen nadien in de groepsadministratie ter goedkeuring voor de VGA terecht.

Het formulier zelf is zo sec mogelijk gehouden en heeft een witte achtergrond zodat het goed kan integreren in je eigen website layout.

 

De URL van de pagina kan de VGA terugvinden op de groepsadministratie en heeft altijd dezelfde vorm

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/lidworden?groep="Jouw groepsnummer"

De Iframe zou er dan als volgt kunnen uitzien

<iframe width="950" height="1200" src="https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/lidworden?groep=O1307G" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>