Zoek
Ploeg Informatica

De ploeg Informatica is een werkgroep van de beheerscommissie dat de vinger aan de pols houdt van alle Informatica toepassingen. Samen met de personeelsleden van de dienst Informatica bouwen zij mee aan onze tools.

Vorming

De ploeg informatica probeert om de ICT tools van Scouts en Gidsen Vlaanderen meer bekendheid te geven.

Tools zoals de groepsadministratie krijgen continue nieuwe gebruikers en hiervoor organiseren we jaarlijks op Herfstontmoeting verschillende sessies en staan we op de markt.

Het materiaal dat we daarvoor gebruiken stellen we ook graag ter beschikking voor regionale vormings op een districtsraad of voor binnen je groep.

Internationaal

De ploeg neemt ook al enkele jaren deel aan de Europese "Round Table" gesprekken waar uitwisseling tussen verschillenden europese landen bovenaan de agenda staat.

Zo hebben we ook mee het ICT Network opgericht in de "European Regions of WOSM and WAGGGS". Zo krijgt het thema ICT een betere ondersteuning door de wereld koepels.

Contacteer

Heb je een vraag of suggestie, mail dan naar informatica@scoutsengidsenvlaanderen.be.