Zoek
De werking van een scoutsgroep

De vergadering

De vergadering is hoe scouts en gidsen hun activiteiten noemen. De meeste scouts- en gidsengroepen houden hun activiteiten op zondag.

takwerking

“Takken” is de naam die we bij de scouts gebruiken voor de verschillende leeftijdsgroepen.

  • Kapoenen: van 6 tot 8 jaar
  • Kabouters en welpen: van 8 tot 11 jaar
  • Jonggidsen en jongverkenners: van 11 tot 14 jaar
  • Gidsen en verkenners: van 14 tot 17 jaar
  • Jin: van 17 tot 18 jaar

groepsraad

De groepsraad is de vergadering van alle leiding van één groep. De groepsraad bespreekt en beslist over de werking van de groep.
Het verschilt per groep wanneer én hoeveel groepsraden er per jaar worden georganiseerd.

groepsleiding

Groepsleiding zijn de eindverantwoordelijken van de groep. Ze nemen de groep op sleeptouw en motiveren leiding. Ze vertegenwoordigen de groep op de districtsraad en communiceren met ouders. Groepsleiding wordt verkozen door de groepsraad.

VZW, ouderraad of groepscomité?

Veel scoutsgroepen hebben naast de leidingsploeg nog een ondersteunend team oud-leiding, ouders of sympathisanten die de groep helpen met hun financiën, het onderhoud van een lokaal of de boekhouding.