Zoek
Hoeveel kost een scoutsjaar gemiddeld?

Een scoutsjaar kost een gezin gemiddeld € 208 jaarlijks, wetende uit een onderzoek bij 301 (groeps)leiding in 2016. De vaste kosten hierin zijn:

Groepen vragen soms nog een hoger bedrag als lidgeld om volgende dingen te kunnen bekostigen. Andere groepen vragen bijkomende middelen doorheen het jaar. Die dingen kunnen zijn:

 • Maandblad
 • Daguitstappen (zwemmen, schaatsen, kindervoorstelling, zee...)
 • Kamp
 • Weekends

Is scouting duurder dan andere jeugdactiviteiten?

De aard van de activiteiten, het openluchtleven, geeft ons de kans om de kosten te drukken. Desondanks kunnen kampen, weekends en daguitstappen toch nog zorgen voor een stevige hap uit een gezinsbudget. Voor sommige gezinnen is de financiële kant van scouting toch nog een drempel om zich aan te sluiten bij een groep.

 Met Scouts en Gidsen Vlaanderen willen we graag rekening houden met de financiële draagkracht van onze leden en hun ouders. We bieden allerlei alternatieven aan die je kan terugvinden op de pagina van Scouting op Maat. Spreek zeker ook de leiding van een groep aan, zij zijn zeker bereid om met jullie te zoeken naar een geschikte tussenkomst.

 

Lidgeld

23% van de groepen vraagt exact het nationale lidgeld, 42% vraagt 35 euro of minder (een afronding 'naar boven'?). Dat wil dus zeggen dat iets meer dan 40% van de groepen bij het begin van het werkjaar geen (groot) extra bedrag vraagt voor de eigen werking. Het gemiddelde lidgeld dat groepen vragen is 40 euro aan ouders.

Van zij die extra lidgeld vragen geeft tweederde aan dat dit dient voor de aankoop van spelmateriaal. Een kleine helft besteedt dit geld ook aan hun ledentijdschrift, accommodatiekosten (huur, energie, …) en de aankoop van groepsmateriaal (tenten, …).

Vieruurtjes en zo

Bij 40% van de groepen betalen leden voor activiteiten (zwemmen, film, ...) en bij 12% van de groepen betalen leden naast het lidgeld extra voor een vieruurtje (eenderde daarvan vraagt wekelijks een bijdrage, tweederde vraagt een bedrag voor het ganse jaar).

grafiek uniformUniform

De officiële uniformstukken (hemd, korte/lange broek en rok, trui) zijn bij kapoenen nog niet echt verplicht. De lange broek en de trui zijn de minst populaire uniformstukken.

Vanaf jonggivers is het scoutshemd in quasi alle groepen (93%) verplicht. Ook de korte broek of rok zijn bij een groot deel van de groepen populair (47% verplicht dit bij kabouters/welpen).

Daarnaast verplichten groepen vooral een eigen T-shirt (52%) en in mindere mate een groepseigen trui (37%). 19% van de groepen verplicht een welpenpet. De gemiddelde kostprijs die groepen aan leden vragen voor een scoutsdas is 7,4 euro.

Kampen en weekends

grafiek weekend en kampEen ander belangrijke kost in een scoutsjaar is deze voor weekends en kampen. De gemiddelde prijs voor een weekend is 12 euro per nacht. Voor een kamp binnen België is dat 14 euro per nacht en voor een kamp in het buitenland 22 euro per nacht. De prijzen zijn wel takafhankelijk (zie grafiek).

Bijna de helft van de groepen gaan 1 keer per jaar op weekend en ongeveer de andere helft 2 keer per jaar.

Hoe groepen op kamp gaan is takafhankelijk:

 • jins gaan vaak op trekkamp (57%)
 • givers (76%) en jonggivers (96%) slaan hun tenten op
 • welpen (50%)  en kapoenen (47%) slapen in een gebouw zonder bedden

Ook de duur verschilt:

 • 5 nachten bij kapoenen
 • 7 nachten bij welpen
 • 10 nachten bij jonggivers en givers
 • 12 nachten bij jins

Bij iets meer dan de helft van de groepen is er een regel rond zakgeld op kamp:

 • bij binnenlandse kampen mogen de leden van een kwart van de groepen geen zakgeld meenemen - het maximumbedrag is 50 euro
 • voor buitenlandse kampen mogen de leden van 1 op de 10 groepen niets meenemen - het maximumbedrag ligt op 500 euro

Groepen maken ook uitzonderingen voor leiding:

grafiek

De kost van scouting

Je kan nu zelf uitrekenen hoeveel een jaar scouting in jouw groep kost (wij hebben onze kosten al ingevuld):

 • € 32,00 lidgeld Scouts en Gidsen Vlaanderen
 • € ____  maandbladje
 • € ____  lidgeld groep
 • € 75,00 uniform (hemd €35/€38 + broek/rok €33/€49 + das €7)
 • € ____  daguitstappen (zwemmen, schaatsen, cultuur, zee, Plankendael, …)
 • € ____  weekends
 • € ____  kamp

=   Totaal € _______ + € 107,00 totaal

Hierbij komen nog enkele niet-jaarlijkse extra kosten zoals kampeermateriaal (slaapzak, luchtmatras, rugzak, …).

Gelukkig gaan groepen ook op zoek naar andere mogelijkheden van inkomsten. Bijna iedere groep ontvangt ook subsidies en 85% van de groepen organiseert financiële activiteiten. Slechts één derde van de groepen spijst de kas verder met sponsoring.

Wat kan je er aan doen om de persoonlijke bijdrage te verminderen?

Naast de financiële acties, die niet te zwaar mogen wegen op je activiteitenkalender, zijn er nog andere mogelijkheden om de bezorgdheden van moeder Katrien te beantwoorden. We vroegen in onze enquête ook naar de bekendheid van het aanbod van Scouting op Maat en of dit ook werd toegepast. Een kwart van de groepen kent het aanbod niet en een ander vijfde gaat er om één of andere reden niet mee aan de slag. Een ander kwart heeft wel al beroep gedaan op de nationaal geboden mogelijkheden.

Financiële ondersteuning

En wie ontvangt dan deze ondersteuning? 60 procent van de groepen geeft korting aan leden. De helft van de groepen doet dit omdat er leden zijn die dit nodig hebben. Bij slechts een 13 procent van de groepen wordt er door de ouders naar gevraagd. Vier op de tien groepen doen dit door de groepskas te laten bijspringen, 20 procent via Fonds op Maat en verminderd lidgeld. Iets meer dan de helft van de groepen doet dit voor de jongeren die het nodig hebben, een kleine 40 procent voor meerdere kinderen uit het zelfde gezin (let op: Scouting op Maat is niet bedoeld om korting te geven om deze reden, maar dient enkel om leden die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen).

Communiceren over de kost van scouting

We weten dat het niet eenvoudig is voor ouders om te laten weten dat ze moeilijk rondkomen, dus is het onze opdracht om de drempels te verkleinen. Door het aanbod rond tweedehandsuniformen in de groep bekend te maken (60% van de groepen heeft dit) of door aan te geven dat verminderd lidgeld mogelijk is, kan het ijs over dit thema misschien gebroken worden. Zorg ervoor dat dit gesprek in een veilige omgeving kan gebeuren. Een kwart van onze groepen doet dit dan ook tijdens het ouderbezoek. Bijna één derde van de groepen gebruikt het maandprogrammaboekje hiervoor, de helft hiervan doet dit ook via de website. Probeer de nodige signalen te zien: als een ouder liever niet heeft dat je op huisbezoek komt, betekent dit wellicht dat er gewerkt moet worden aan het vertrouwen. Andere tips om hierover te communiceren met ouders vind je in de brochure 'Scouting op Maat'.

Zelf doen

Jullie gaven ook nog enkele andere ideeën mee om financiële drempels te verlagen. Naast de gekende feesten, fuiven, eetfestijnen en papierslagen is ook het zuinig omspringen met de middelen een mogelijkheid die vele malen werd vermeld. Een eetbudget per persoon per kampdag, een bewuste keuze van de winkel en de producten, … of overschotten van de ouders meenemen. Dat betekent ook keuzes maken in het soort activiteiten en bijvoorbeeld niet naar pretparken gaan.

Maximaal 1 tot 2 geldactiviteiten per jaar per tak zijn een bron van inkomsten, maar ook het verhuren van het eigen lokaal of materiaal (tafels en banken) kan een voor een continue instroom zorgen. Vroegboekacties met korting voor de snellere betaler maakt het je als organisator ook makkelijker om in te schatten hoeveel je zal moeten uitgeven en deze bedragen beter te beheren. Voor grotere projecten, zoals een internationaal of buitenlands kamp wordt er met spaarplannen gewerkt. Door het uniformhemd pas vanaf jonggiverleeftijd in te voeren, lijkt het dat je de direct aan scouting gekoppelde kost vermindert, maar uiteindelijk zal er andere kleding verslijten.

Inspiratie nodig? In de brochure 'Scouting op Maat' staan nog andere acties die je als groep zelf kan doen om de financiële drempels te verlagen, niet alleen voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor alle leden!

Is scouting duurder dan andere jeugdactiviteiten?

Als we de uitgaven voor ouders voor een jaar scouting vergelijken met deze voor een andere jeugdbeweging, sportorganisatie of culturele hobby, dan hoeft scouting niet duurder of goedkoper te zijn. De aard van de activiteiten, het openluchtleven, geeft ons de kans om te kosten te drukken. Uit onderzoek blijkt ook dat eerder de veiligheid en kwaliteit van ons aanbod doorweegt ten opzichte van de kostprijs.

Ondanks deze vaststelling moeten we toch rekening houden met de financiële draagkracht van onze leden en hun ouders. Het nationale lidgeld is slechts een fractie van die kost, waar naast een verzekeringsaanbod ook heel wat logistieke en inhoudelijke dienstverlening voor wordt aangeboden (het uitstekende vormingsaanbod, het ‘belangen behartigen’ bij nationale overheden, publicaties en andere tools om je aanbod te verbeteren, een democratisch beslissingsproces,.. om er maar enkele te noemen). Daarnaast zijn weekends, kampen en het uniform ook grote kosten.

Scouting is dus niet per se duurder dan andere jeugdactiviteiten, maar is voor sommige gezinnen toch nog een drempel! Wil je weten hoe je hier aan tegemoet kan komen, check dan de pagina van Scouting op Maat