Zoek
Lidgeld 2018-2019

Het lidgeld voor het werkjaar 2018-2019 is 32,90 euroHet verminderd lidgeld blijft 10 euro.

Halfjaarlijks lidgeld

Als iemand na 1 maart aansluit, is het halfjaarlijks lidgeld 16,45 euro. Leden van nieuwe groepen (minder dan 1 jaar geleden opgericht) betalen ook 16,45 euro (en 8,23 euro na 1 maart).

Dit bedrag is de basisbijdrage die groepen betalen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Vaak vragen groepen een extra bedrag voor bijvoorbeeld het groepsblaadje of bepaalde activiteiten.

Leden en leiding worden aangesloten door de Verantwoordelijke Groepsadministratie van de groep (de VGA). Ze zijn verzekerd van zodra ze een lidnummer krijgen in de groepsadministratie én als de groep tijdig het lidgeld betaalt aan Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Verminderd lidgeld

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kiezen we voor een één tarief van 10 euro. Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijkheden om de prijs te drukken.

Hoe verminderd lidgeld aanvragen?

De groepsraad beslist bij inschrijving of een lid of leid(st)er verminderd lidgeld kan krijgen. 

De verantwoordelijke groepsadministratie (VGA) duidt in de groepsadministratie aan dat dat lid of die leid(st)er recht heeft op verminderd lidgeld. Zo wordt er maar 10 euro lidgeld voor deze kinderen/leiding aangerekend.

Vaak is het moeilijk om over verminderd lidgeld te spreken met ouders. Maar als je sterke vermoedens hebt dat een gezin er mee gebaat is, stel de maatregel dan rustig en discreet voor. Spreek samen goed af hoe je hierover communiceert.

Respecteer ook het antwoord dat je krijgt, en luister naar ouders die bijvoorbeeld later op het jaar toch iets zien in deze regeling. Heb je daar zelf vragen over, mail dan naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Opgelet

Het verminderd lidgeld is geen systeem om zomaar vermindering te geven aan bepaalde categorieën van kinderen of leden, zoals bijvoorbeeld ieder derde kind van een gezin, of aan de hele leidingsploeg. Ons budget is beperkt. We willen het dan ook gebruiken voor kinderen en jongeren die het écht nodig hebben.