Zoek
Jeugdraad

Zonder licht zie je meer!
Dus ga voor meer: overtuig in de jeugdraad de anderen om mee het licht uit te doen, betrek die buren en ga voor een volledige donkere straat, laat ook de ouders van de leden thuis het licht uitdoven. We maken het zo donker dat alle spelende scouts lichtpuntjes worden. Minder is meer!


Schrijf dus ook jouw gemeente aan! En speel dan op de plaats die donkerder is gemaakt.

Deze voorbeeldbrief biedt inspiratie. Om nadien zelf persoonlijk contact te zoeken met de gemeente, bijvoorbeeld via de jeugddienst.

-----------

Dag gemeentebestuur,

Zaterdagavond 30 maart 2019 is het wereldwijd Earth Hour. Tussen 20u30 en 21u30 doen zo vele mensen in zo vele landen een uur het licht uit. Ze zeggen hiermee: minder is meer. We zijn de eerste generatie die iets merkt van klimaatverandering en de laatste die er iets aan kan doen.

Als scouts en gidsen proberen we zeker dit jaar nog milieubewuster te zijn, om ecologie als thema te nemen binnen onze werking. Een heus jaarthema zelf voor Scouts en Gidsen Vlaanderen. Earth Hour is dus tegelijk onze jaarthemanacht.

En we weten als scouts- en gidsengroep dat het niet gemakkelijk is altijd overal ecogoed te doen. Dus wij willen alvast beginnen met een uur het licht uit te doen. En met al onze leden dan in het donker te spelen.

Wil onze gemeente daarom ook deelnemen aan Earth Hour? Door te beginnen met dat uur mee het licht uit te doen. Met minder licht zie je meer. En nadien nog verder te gaan met ecobewust beleid.

We rekenen op jullie, zoals jullie op ons mogen rekenen. Minder is meer!

Stevige scoutslinker,

 

[naam van wie ondertekent, bv. groepsleiding of alle leiding]

van Scouts en Gidsen [groepsnaam] uit [gemeente]