Zoek
Stage

Om stage te doen heb je drie dingen nodig.

 

1. Een stageplaats

Stage kan je doen in je eigen scoutsgroep of een andere jeugdvereniging zoals het speelplein, een vakantiekamp... Niet alle organisaties mogen een stage inrichten, dus controleer steeds of de organisatie waar jij stage wil doen erkend is. Dat kan je vinden op www.mijnkadervorming.be.

Als je in je eigen scoutsgroep stage wil doen, dan moet jouw groep geregistreerd zijn als stageplaats. Dat kan opnieuw op www.mijnkadervorming.be. Hoe je een stageplaats registreert vind je hier

 Maak je geen zorgen over de koppeling tussen KAVO en je stageplaats. Ofwel koppelen wij je aan je stageplaats, op het moment dat je naar het evaluatiemoment komt. Ofwel vraag je een koppeling tussen jezelf en je stageplaats op de kavotool. De stageplaatsverantwoordelijke moet dit bevestigen. 

 

2. Trajectboekje 

Tijdens je stage zal je hiermee aan de slag gaan. De bedoeling is dat je het trajectboekje gebruikt om te kijken waar je goed in bent. Op cursus heb je leren werken aan een aantal competenties, en heb je ook tijd gemaakt om eigen competenties te ontdekken. Daarnaast helpt het ook om voor jezelf uitdagingen te formuleren.

Bouw zelf bewust leerkansen in je stage in. Daag jezelf uit. Probeer ook eens zaken waar je minder vertrouwd mee bent. Buiten de comfort zone leer je het meest! Je kan de competenties als kapstokken gebruiken om uitdagingen voor jezelf op te stellen. 

 Bijvoorbeeld:

  • netwerken met externe partners: probeer eens een weekendlocatie vast te leggen, doe eens een praatje met ouders, ...
  • activiteiten organiseren: gebruik de 7 van de activiteit om een spel uit te werken.
  • enthousiasmeren: neem eens het voortouw in het uitleggen van een spel
  • veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen: organiseer zelf de tocht en kijk daarbij eens in de Speel op Veilig

 Ben je je trajectboekje kwijt geraakt? Neem dan contact op met vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be. 

3. Stagebegeleider

Je kan geen stage doen zonder stagebegeleider. Een stagebegeleider is iemand die aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet: 

  • Behaalde een attest Hoofdanimator/Instructeur
  • Behaalde een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten
  • Beroepskracht jeugddienst of jeugdwerk
  • Bewijs van deelname aan workshop voor stagebegeleiding zoals de vorming over coaching die je ondermeer kan volgen op basisweekend

Als stagebegeleider dien je je niet te registreren. Enkel de stageplaats moet geregistreerd worden.

Wat wordt er verwacht van een stagebegeleider?

In het trajectboekje van de cursist worden op pagina 10 de verwachtingen van de stagebegeleider geduid.

Het belangrijkste is dat je een aantal gesprekken voert met de cursist, voortbouwend op het traject dat hij/zij op cursus heeft afgelegd. Tijdens de cursus werd er immers al een inschatting gemaakt van de competenties. Samen met de cursist kan je bekijken op welke manier hij/zij aan de slag wilt gaan met de competenties gedurende de stage. Na afloop van de stage duidt je in het trajectboekje aan of de competenties van de cursist voldoende ontwikkeld zijn om deel te nemen aan het evaluatiemoment. 

Lees ook dit Over&Weerartikel!

Beoordeling in de KAVO-tool

Na je stage moet er in de kavotool een beoordeling gebeuren. Ofwel doen we dit vanuit de administratie, zodra je naar een evaluatiemoment komt. Ofwel doet de stageplaatsverantwoordelijke dit zelf. Meer info hierover kan je hier vinden.

 Opgelet!: wanneer de stageplaatsverantwoordelijk je stage negatief beoordeeld, kunnen we dit niet ongedaan maken. Dit wil in principe zeggen dat je terug op cursus moet.  

Problemen?

Met de kavotool? mail naar kadervorming@cjsm.vlaanderen.be of bel 02 553 69 73 

Met je traject? mail naar vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be of bel 03 231 16 20