Zoek
Contact kampgemeenten

Meldingsplicht - Actief informeren - M/Mme Camp - Charter jeugdbewegingen

Meldingsplicht

Elke groep is verplicht om hun kamp te melden aan de gemeente waar ze op kamp gaan in Wallonië. Scouts & Gidsen Vlaanderen neemt deze verplichting op zich en stuurt elk gemeentebestuur een brief met de melding van welke van onze groepen wanneer in hun gemeente op kamp zijn. De gemeentes waarderen het dat zij geïnformeerd worden.

Je informeren over plaatselijke regels

Bij het boeken van een kampplaats kan je je best informeren over de regels in de plaatselijke gemeente, gezien ze ook een impact kunnen hebben op je begroting (bv. dure afvalophaling, verblijfstaks, ...).

Maak daarnaast - bij aankomst - ook zelf als leiding persoonlijk kennis met een vertegenwoordiger van de gemeente. Informeer je over sorteerregels, activiteiten, afspraken over nachtelijke activiteiten, ... Een goede relatie met de gemeente voorkomt problemen en kan je helpen wanneer er zich problemen zouden voordien tijdens het kamp.

M/Mme Camp

In 36 gemeentes heeft men een Monsieur of Madame Camp  aangesteld. Hij of zij is een verbindingspersoon tussen de ontvangende gemeente en de jeugdbeweging op bezoek. Hij/zij maakt je wegwijs in de plaatselijke gemeente en kan bemiddelen in geval van problemen.

Als je op kamp gaat in Wallonië kan het dus zijn dat er zich op de eerste kampdag iemand (wellicht een jobstudent) komt voorstellen om zich te informeren over de kampplannen (duur verblijf, aantal deelnemers, contactgegevens,…) en om je informatie te geven over de gemeente waar je op kamp bent (dokter van wacht, afvalregeling,…). Ook op het einde van het kamp komt hij of zij wellicht nog eens langs om te vragen hoe het kamp geweest is. De medewerkers zijn meestal herkenbaar zijn aan T-shirt en petje met het Well’Camp logo.

Charter tussen jeugdbewegingen en Waalse overheid

Bepaalde regio’s zijn zeer populair als bestemming waardoor duizenden jongeren er op kamp komen. Om een goede verstandhouding en heldere afspraken te bevorderen stelde de Waalse Minister van Binnenlandse Zaken samen met de Franstalige jeugdbewegingen en de Unie van Steden en Gemeenten van Wallonië in 2006 een charter op.

In 2011 nam de Gidsen- en Scoutsbeweging in België het initiatief om dit charter te vertalen naar het Nederlands, ook al werd het niet opgesteld voor de Nederlandstalige federaties. Hoewel het juridisch kader over de taalgrens anders is, vormen de voorgestelde gedragshoudingen uit het charter wel een kader waar de Vlaamse lokale groepen mee aan de slag kunnen gaan. Via een annex bij het charter scharen FOS Open Scouting en Scouts & Gidsen Vlaanderen zich achter die principes om zo mee te streven naar een optimaal vertrouwensklimaat tussen gemeentelijke overheden en de jeugdbewegingen.

Charter tussen jeugdbewegingen en Vlaamse overheid

Ook in Vlaanderen werd samen met het jeugdwerk, de Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten, het centrum jeugdtoerisme en de Vlaamse minister van jeugd in 2017 een charter opgesteld. Hierin staat het juridisch kader vermeld met daarbij enkele afspraken om een goede verstandhouding tussen alle actoren te kunnen garanderen. 

Met dialoog als speerpunt om kampen te kunnen blijven organiseren in een positief klimaat op het Vlaamse grondgebied. Het volledige charter bevat ook voor alle actoren een engagementsverklaring waarbij we ons actief organiseren om ons steentje bij te dragen.

Zo bestaat dit voor de gemeenten - uitbaters - jeugdgroepen

Het Charter van het taalgebied waar jullie kamp heengaat toevoegen aan de kampkaft kan steeds een meerwaarde zijn, om bij mogelijke incidenten of meningsverschillen aan te tonen dat jullie het charter nastreven en hiermee ook de dialoog kunnen aanknopen.