Zoek
Je mag vuur maken op 25 meter van een bos

Wetgeving Vlaanderen

  • In Vlaanderen mag je vrij, zonder een toelating aan te vragen, vuur maken op 25 meter van bos of natuurgebied. Je moet wel de toestemming hebben van de eigenaar van de grond. Wil je in of vlakbij een bos (binnen een straal van 25 meter) een vuur maken dan moet je dat aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dat is niet aan te raden omwille van brandgevaar. Het ANB zal dan ook zeer zelden toelaten. Wil je toch een aanvraag doen, neem dan contact op met de provinciale dienst van het ANB. Tijdens periode van droogte kan er ook een algemeen verbod zijn op het maken van vuur, het ANB zal dan zo'n verbod afkondigen.
  • De afstand om vrij vuur te mogen maken t.o.v. huizen is nog steeds 100 meter. In veel gemeentelijke reglementen staan er wel bepalingen opgenomen dat je toch vrij vuur mag maken in een 'sfeerverwarmer' (lees: een vuurkorf of een vuurschaal). Dat hangt wel af van gemeente tot gemeente. Je vraagt daarom best na bij je kampgemeente of zij een eigen reglementering hebben voor het maken van kampvuren. Let op: deze kan strenger zijn dan de 25-meterregel. Vergeet ook niet om goede afspraken te maken met je kampuitbater.

Wetgeving Wallonië en de Oostkantons, op minder dan 25m van bos/natuurgebied

  • Er is geen overkoepelende machtiging. Raadpleeg het lokale reglement via politie en/of brandweer van de kampgemeente.
  • Vraag toestemming aan de kampuitbater, de eigenaar van de grond.