Zoek
Zoek uit in welk bos je mag spelen

Vermijd problemen op kamp. Vraag op tijd toelating om te spelen en hout te sprokkelen in het bos bij jullie kampterrein.

In Vlaamse en Waalse bossen is niet alles toegestaan. Bossen zijn grote schatkamers van biodiversiteit. En doordat er zo weinig nog zijn, worden deze zorgvuldig beschermd.

Veel bossen mag je wel betreden, maar niet de paden verlaten. Spelen "van't padje" mag enkel waar dat is toegestaan.

Vlaanderen

Er bestaan 3 verschillende speelzones in Vlaanderen waar spelen toegelaten is. Je vindt ze op de website van het agentschap Natuur en Bos.

  • Permanente speelzone

Dit zijn de zones waar wij, samen met onze leden, de paden mogen verlaten, kampen bouwen...Je mag er spelen van 8 uur tot 22 uur

  • Tijdelijke speelzone (= zomerspeelzone)

Zomerspeelzones zijn extra speelzones die enkel tijdens de zomer worden opengesteld (1 juli tot 31 augustus) We mogen in deze zone de paden verlaten, kampen bouwen... In deze speelzone gelden dezelfde regels als de 'permanente speelzone'.

  • Vrij toegankelijke zone

Spelen mag ook in de vrij toegankelijke zones. Maar hier mag jong en oud de paden verlaten om te spelen, te genieten, te picknicken... 

Geen speelzone in de buurt?

Je kan ook voor niet-speelzones een toelating krijgen om de paden te verlaten, te spelen, te sprokkelen, ...

  • Vraag minimaal 14 dagen vooraf een machtiging aan van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB),
  • vraag daarnaast ook toestemming aan de eigenaar of beheerder van het bos. Vaak kan de uitbater van je kampplaats of de lokale boswachter je daarbij helpen.
  • Vermeld duidelijk wat je wil doen in het bos. Ook voor hout sprokkelen of een touwenparcours bouwen dien je een machtiging aan te vragen. Zelfs voor vuur maken aan en bos, kan je uitzonerlijk een toestemming bekomen. (al wordt dit wel zelden toegelaten)

Wallonië

  • Stuur het aanvraagformulier van het Waals bosbeheer voor 1 mei naar de chef van het 'cantonnement' waar je op kamp gaat. Voeg een kopie of scan van de stafkaart van de regio erbij met aanduiding van de kampplaats en de eventuele voorkeursbos(sen) waar je wil spelen.
  • Vermeld zeker ook of je hout wilt sprokkelen of niet. Dit is immers niet hetzelfde als spelen in het bos.