Zoek
Kampengagement ondertekenen

Als leiding ben je zowel verantwoordelijk voor je leden als voor de goede organisatie van je kamp. Een goede kampvoorbereiding is meer dan een stap in de goede richting. Je kan op je groepsleiding rekenen om je te coachen en begeleiden.  

Rol als districtscommissaris (DC)


De districtscommissaris heeft twee taken:

  • Hij of zij overloopt met de groepsleiding de kampvoorbereiding en het gesprek tussen groeps- en takleiding. Een uitgebreid kampprogramma getuigt van een degelijke voorbereiding en biedt houvast tijdens het kamp, ook voor ervaren leiding.
  • De DC kijkt na of er voldaan is aan de formele vereisten om op kamp te gaan:
    • Een ondertekend kampcontract. 
    • De aanwezigheid van een 21-jarige kampverantwoordelijke.
    • Of de leden, leiding en foeriers bij Scouts en Gidsen Vlaanderen aangesloten zijn.

Samenspel


Leg deadlines vast: spreek duidelijk af wanneer wat bij wie moet zijn. Ten laatste veertien dagen voor het kamp moet dit visum bij de districtscommissaris zijn. Op die manier is er voldoende tijd om de kampvoorbereiding degelijk te bespreken