Zoek
Waardoor kunnen leden niet mee op kamp?

Drempels

Na een fijn jaar samen wil je dat al je leden meegaan op kamp. Hou daarom rekening met:

  • gewoontes eigen aan een bepaalde cultuur (gebedsruimte, halal, ...)
  • is je kampprijs en de ermee gepaard gaande aankopen betaalbaar voor iedereen? Zo niet dan kan je op financiĆ«le steun rekenen via Fonds op Maat
  • mits de nodige administratie kunnen ook kinderen "zonder papieren" zonder probleem mee

Iedereen welkom in de groep

Waar mensen samenkomen, is er al eens wrijving. Kom op voor je leden en zorg dat ze elk hun eigen plek vinden in de groep. Als leid(st)er kan je zeker en vast een rol spelen om pesten tegen te gaan.

Leid(st)er als vertrouwenspersoon

Als leid(st)er ben je vaak een vertrouwenspersoon voor je leden. Op kamp komen leden soms met problemen van het thuisfront aankloppen. Je betekent veel voor hen, louter door je luisterend oor. Soms komen echter ook heftige problematieken aan het licht. Het is dan goed om na te gaan welke hulpverlening gestart kan worden.

Je kan rechtstreeks bellen naar 1712 of naar het nationaal secretariaat en dan bekijken we samen welke oplossing het meest geschikt is.

Kinderen zonder papieren?

Kinderen zonder papieren mee op kamp? Dat kan! Weet alleen dat je enkele formaliteiten moet checken.

Kinderen zonder papieren (zonder een wettig verblijfsstatuut) hebben geen SIS/ISI-kaart. Toch hebben ze recht op "dringende medische bijstand".
Zoals andere kinderen een SIS/ISI-kaart meenemen op kamp, moeten kinderen zonder papieren een "attest dringende medische bijstand" meenemen. Dit attest kan verkregen worden bij het OCMW van de gemeente waarin ze verblijven. Ook als het kind (gezin) geen recht heeft op algemene OCMW-steun, kunnen ze toch bij het OCMW terecht voor zo'n "attest dringende medische bijstand".

Alle leden zijn sowieso wel verzekerd via Scouts en Gidsen Vlaanderen, ongeacht of ze een wettig verblijfsstatuut hebben of niet.