Zoek
Tenten aanvragen bij ULDK

Tenten aanvragen bij ULDK doe je hier. Je moet inderdaad eerst een account aanmaken. Doe dat persoonlijk! Gebruik niet de login en het paswoord van je voorganger. De handleiding vind je hier.

Voor de zomer van 2019 kan je vanaf 5 november 2018 om 9u, de eerste maandag na de herfstvakantie een aanvraag doen. Snel na je aanvraag krijg je te horen of je aanvraag 'ontvankelijk' verklaard werd of niet. Let op! Dat is niet hetzelfde als de bevestiging van jullie aanvraag.  Je mag het toezeggingformulier in de loop van maart verwachten. Daarop staat hoeveel tenten jullie krijgen, de datum en waar jullie ze moeten afhalen en inleveren.

Algemene tips

 • Om je kans op tenten te vergroten, plan je je kamp buiten de periode 11 juli  tot 11 augustus. En vraag je beter patrouilletenten aan in plaats van seniors.  
 • Lees het uitleenreglement  van de Uitleendienst Kampeermateriaal van de Vlaamse Overheid (ULDK).

De hoofdlijnen uit het uitleenreglement

 • Je kan enkel tenten ontlenen tussen 15 maart en 15 november. Op je kerstkamp kan je dus nooit tenten van het ULDK gebruiken.
 • Je kan maximum 15 aaneensluitende dagen tenten ontlenen.
 • Een ontlening start en stopt altijd op een weekdag.
 • Hoeveel tenten jullie krijgen, is gebaseerd op jullie ledenaantal. Scouts & Gidsen Vlaanderen bezorgt de ledenlijsten jaarlijks aan het ULDK.
 • Je kan zowel voor een binnenlands als een buitenlands kamp uitlenen.
 • Tarieven ULDK.

Zeker doen

 • Vraag niet meer tenten aan dan je effectief nodig hebt. Het ULDK doet namelijk jaarlijks inspecties en kan boetes uitschrijven als ze vaststellen dat tenten niet gebruikt worden. Als je merkt dat je meer tenten kreeg dan je nodig hebt, kan je die tot 45 dagen vooraf kosteloos annuleren. Doe dat zeker. Er zijn jaarlijks groepen die geen tenten toegewezen krijgen omdat er niet genoeg tenten zijn.
 • Zorg dat het adres van de kampplaats op je aanvraagformulier klopt. Heb je nog geen kampadres? Je kan het nog aanpassen tot mei.

Tenten ophalen

 • Je haalt de tenten af in de loodsen van ULDK, Mechelsesteenweg 418, 1930 Nossegem.
 • Kom het materiaal ophalen met het gevraagde aantal personen en het gepaste vervoer (zie art. 8 en 9 van het reglement).
 • Tel het materiaal goed na voor je het afleveringsformulier ondertekent. Zowel bij het ophalen als het afleveren. Daarna aanvaardt ULDK geen klachten meer over aantallen.
 • Klachten over de staat van het materiaal moet je binnen de 48 uur indienen; bij voorkeur schriftelijk.

Bij terugbrengen materiaal

 • Vergeet niet om het toezeggings- en afleveringsformulier mee te nemen als je de tenten gaat terugbrengen. Zo vermijd je een administratieve sanctie van 10 tot 25 euro.
 • Je kan materiaal dat ontbreekt nog tien werkdagen nadat je het afleveringsformulier ondertekende kosteloos binnenbrengen. Daarna rekent ULDK het materiaal dat ontbreekt aan.
 • Zolang jouw groep een openstaande factuur heeft bij ULDK kan je geen tenten meer lenen. Als je het niet eens bent met de factuur moet je dat 30 dagen na ontvangst schriftelijk melden.

Schade of diefstal?

Neem bij schade van welke aard dan ook contact op met de uitleendienst (02 251 69 43). Zij zullen je zeggen wat je verder moet doen.

 • Vraag bij brand-, storm- of waterschade aan de lokale brandweer of burgemeester een verklaring die aangeeft dat de schade veroorzaakt is door overmacht. Bezorg die verklaring aan de ULDK als je de tenten inlevert.
 • Vraag bij vandalisme aan de lokale politie een verklaring waarin beschreven staat dat de schade veroorzaakt werd door vandalisme. Bezorg die verklaring aan de ULDK als je de tenten inlevert.
 • Vraag bij diefstal of stormschade aan de lokale politie om een proces-verbaal op te maken. Bezorg die verklaring of het PV-nummer aan de ULDK als je de tenten inlevert.

Vraag die verklaringen op bij de lokale politie, brandweer of burgemeester. Zij kunnen de schade ter plaatse vaststellen.

Meer info: zie artikel 19 van het reglement.