Zoek
Tenten aanvragen bij ULDK

Ga jij op kamp in tenten in de zomer van 2017? Vanaf de eerste maandag na de herfstvakantie kan je bij de UitLeenDienst Kampeermateriaal (ULDK) beginnen aan jouw aanvraag voor het ontlenen van tenten. Je moet hiervoor wel geregistreerd  zijn als gebruiker.

 

 

Vooraf

Hoe vraag je tenten aan bij ULDK?

 • Je kan tenten aanvragen vanaf de eerste maandag na de herfstvakantie voor de komende zomer, je doet dit online om tenten ter beschikking te hebben.
 • Een account aanmaken doe je door je nu aan te melden op de website van ULDK. Deze registratie is nodig om een aanvraag in te dienen. Voor hulp bij deze registratie kan je een handige handleiding raadplegen. Deze registratie doe je als individu en niet als groep. Je individueel account wordt gekoppeld aan je groep.
 • Sinds dit jaar kan je geen aanvraag meer op papier opsturen. Dus zie op tijd dat je met je groep een account aanmaakt. 
 • Je kan voor maximum 15 aaneensluitende dagen ontlenen.
 • Hoeveel tenten je krijgt is gebaseerd op jullie ledenaantal. Scouts & Gidsen Vlaanderen bezorgt de ledenlijsten jaarlijks aan ULDK.
 • Je kan alleen tussen 15 maart en 15 november uitlenen.
 • Je kan zowel voor een binnenlands als een buitenlands kamp uitlenen.
 • Je mag in het toezeggingformulier in de loop van maart verwachten. Daarop staat hoeveel tenten jullie krijgen, de datum en waar jullie ze moeten afhalen en inleveren. Let op! Dit is niet hetzelfde als de bevestiging van jullie aanvraag.
 • Het ULDK doet jaarlijks inspecties. Zorg dat het adres van de kampplaats op je aanvraagformulier klopt.
 • ULDK kan boetes uitschrijven als ze tijdens hun inspectie vaststellen dat tenten niet gebruikt worden. Als je merkt dat je meer tenten kreeg dan je nodig hebt, kan je die tot 45 dagen vooraf kosteloos annuleren.
 • Tarieven ULDK

Bij ontlening

 • Het materiaal haal je af in de loodsen van ULDK, Mechelsesteenweg 418, 1930 Nossegem.
 • Kom het materiaal met het gevraagde aantal personen en het gepaste vervoer ophalen (zie art. 8 en 9 van het reglement).
 • Tel het materiaal goed na voor je het afleveringsformulier ondertekent. Zowel bij het ophalen als het afleveren. Daarna aanvaardt ULDK geen klachten meer over aantallen.
 • Klachten over de staat van het materiaal moet je binnen de 48 uur indienen; bij voorkeur schriftelijk.
 • Schade of diefstal? Laat het officieel vaststellen!

Bij terugbrengen materiaal

 • Vergeet niet om het toezeggings- en afleveringsformulier mee te nemen als je de tenten gaat terugbrengen. Zo vermijd je een administratieve sanctie van 10 tot 25 euro.
 • Je kan materiaal dat ontbreekt nog tien werkdagen nadat je het afleveringsformulier ondertekende kosteloos binnenbrengen. Daarna rekent ULDK het materiaal dat ontbreekt aan.
 • Zolang jouw groep een openstaande factuur heeft bij ULDK kan je geen tenten meer lenen. Als je het niet eens bent met de factuur moet je dat 30 dagen na ontvangst schriftelijk melden.

Schade of diefstal?

Neem bij schade van welke aard dan ook contact op met de uitleendienst (tel. 02 251 69 43). Zij zullen je zeggen wat je verder moet doen.

 • Vraag bij brand-, storm- of waterschade aan de lokale brandweer of burgemeester een verklaring die aangeeft dat de schade veroorzaakt is door overmacht. Bezorg die verklaring aan de ULDK als je de tenten inlevert.
 • Vraag bij vandalisme aan de lokale politie een verklaring waarin beschreven staat dat de schade veroorzaakt werd door vandalisme. Bezorg die verklaring aan de ULDK als je de tenten inlevert.
 • Vraag bij diefstal aan de lokale politie om een proces-verbaal op te maken. Bezorg die verklaring of het PV-nummer aan de ULDK als je de tenten inlevert.

Vraag die verklaringen op bij de lokale politie, brandweer of burgemeester. Zij kunnen de schade ter plaatse vaststellen.

Meer info: zie artikel 19 van het reglement.