Zoek
Identiteitskaart en isi+kaart

Sinds 2014 werd de SIS-kaart stapsgewijs afgeschaft. Sinds 1 januari 2017 is ze definitief afgevoerd en kan je ze nergens nog gebruiken.
Aangezien de Kids-ID niet verplicht is, heeft de regering beslist dat alle kinderen een isi+-kaart ontvangen.

Samengevat:
Zorg ervoor dat elk kind jonger dan 12 zijn/haar isi+-kaart (ev. KidsID) meeneemt op kamp.
Aan +12-jarigen vraag je om hun eID-kaart mee te nemen.


Meer info