Zoek
Kayak en vlot

Zelfgebouwde vlotten mag je in Vlaanderen te water laten op de 'onbevaarbare waterlopen': dat zijn beekjes en stromen waar geen bootverkeer op zit. Wanneer je toch een vlot te water wil laten op een bevaarde waterloop dan moet je dat aanvragen bij de Vlaamse Waterweg NV. Zwemvesten kan je lenen bij de uitleendiensten van Bloso.

Wil je in Wallonië graag met een vlot of kajak te water gaan, kan je nagaan of dit mag via de Service Public waar dagelijks een update wordt weergegeven. Op deze map vind je wel enkel de waterwegen waarop kajakken mogelijk is. Alle niet aangeduidde waterwegen zijn dus niet toegankelijk per vlot of kajak.