Zoek
Lichamelijk ongeval en schade aan derden

Wat moet ik als leiding doen?

Zorg altijd eerst voor de eerste en meest dringende hulp!

Naar de dokter

 • Ga naar de dokter of spoedarts en laat die tijdens de consultatie ook het papieren geneeskundig getuigschrift invullen.
 • Ga naar de apotheker en koop de nodige medicatie en verzorgingsmaterialen. Vraag aan de apotheek een bvac-attest (= een supergedetailleerd kasticket afgestemd met de verzekering). Hou alle bvac-attesten en andere kastickets goed bij.

Vraag aan de ouders om de kosten meteen terug te betalen

 • Vraag het betaalde bedrag van dokter en apotheker terug aan de ouders en geef hen daarna ook alle bvac-attesten en andere kastickets.
 • Hou het ingevulde geneeskundig getuigschrift zelf bij en steek dat als bijlage bij de aangiftemail.
 • Leg de ouders uit hoe de terugbetaling verloopt en dat ze - liefst alle - kosten in één zending aan Ethias doorgeven. Ze moeten ook áltijd het dossiernummer vermelden!

Doe als (groeps)leiding zélf aangifte bij Ethias

Mail ten laatste 8 dagen na de activiteit (of 8 dagen na het kamp of weekend) naar Ethias (aangifteLO@ethias.be).  Zet (iemand van) de ouders in cc. Hulp nodig bij het invullen? Ethias maakte een korte handleiding.

Om het aangifteformulier digitaal te kunnen invullen: 1. downloaden, 2. openen in acrobat reader, 3. digitaal invullen, 4. Opslaan.

Nadat jullie het ongeval hebben aangegeven, stuurt Ethias binnen de 24 uur een dossiernummer naar de ouders.

Terugbetaling

 • In eerste instantie betaalt de mutualiteit een deel van de gemaakte kosten terug aan de ouders. Ze krijgen daarna een 'verschilstaat' (= het verschil tussen de kosten en wat de mutualiteit terugbetaalt).

 • Ethias betaalt de overblijvende kosten aan ouders pas terug:
  • als álle kosten zijn binnengebracht. Vraag ouders dus altijd meteen om de kosten die jullie maakten terug te betalen. Anders moet je dat achteraf regelen en dat maakt het nodeloos ingewikkeld.
  • als het schadegeval en de kosten voldoen aan de polisvoorwaarden van onze ledenpolis.

Vragen?

Neem dan contact op met verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be  of bel even (tijdens kantooruren) op 03 231 16 20.