Zoek
Scouting en asielzoekers

Vluchtelingenkinderen zijn gewone kinderen met ongewone ervaringen. Ze komen uit een ander land waardoor er cultuurverschillen zijn. Daardoor kan je drempels ervaren als vluchtelingenkinderen lid worden van je groep.

Hieronder vind je een FAQ-lijst. Alles wat in die lijst staat, zal je moeten aanpassen aan de concrete situatie. Soms is er extra hulp en aandacht nodig voor ouders en kinderen. Soms zijn ouders al geïntegreerd en kunnen ze perfect inschatten wat er van hen verwacht wordt. Soms hebben ouders het ook moeilijk met de hulp die je aanbiedt.

Bespreek de aandachtspunten goed met de hele leidingsploeg. Ze hoeven jullie werking niet te domineren, kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken. Laat vluchtelingkinderen, net zoals alle andere kinderen, gelijkwaardig deelnemen aan al je activiteiten.

Meer informatie vind je ook in:

 • een brochure van het Oost-Vlaams diversiteitscentrum met concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingkinderen in het jeugdwerk;
 • een brochure van het Agentschap Integratie en Inburgering over welk traject een asielzoeker aflegt;
 • een boek vol praktische tips hoe je kinderen van vluchtelingengezinnen kan bereiken en motiveren om naar jouw jeugdwerking te komen (te bestellen via Tumult vzw).

Heb je nog vragen? Neem contact op met Scouts en Gidsen Vlaanderen, 03 231 16 20 of diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be

FAQ

Algemeen

Praktische vragen

Communicatie

Activiteiten en werking


Wat kunnen we doen als scouts- en gidsengroep?

We geven jullie enkele voorbeelden van andere scouts- en gidsengroepen ter inspiratie:

 • Scouts Essen-Heikant kreeg de solidariteitsprijs omwille van hun inzet en kijk op vluchtelingen in Essen. Proficiat!
   
 • district Klaas (gouw Land van Waas) heeft een zomerproject opgestart waarbij ze iedere zondag van de zomervakantie aan de kinderen van een opvangcentrum voor vluchtelingen een scoutsactiviteit (van 14u-17u) aanboden. Zo hebben al hun 12 groepen hun steentje bijgedragen en met succes: de kindjes vonden het fantastisch dat de scouts iedere zondag met hen kwam spelen. Wij zijn dan ook heel erg trots op de leiding van district Klaas!
 • de jin van Scouts en Gidsen Sint-Kwinten Linden organiseerde een Scouting Zonder Grenzen in het opvangcentrum
 • Scouts en Gidsen Peer liet via bericht aan ploeg Zingeving weten "Dag ploeg zingeving! Wij hebben met Scouts Peer enkele weken geleden een activiteit gedaan met de kindjes van het opvangcentrum in Hechtel-Eksel. We hebben de hele middag samen gespeeld en de kindjes een fijne namiddag bezorgd."
 • Scouts Sint-Rochus Halle gingen tijdens hun taartenverkoop ook taarten afgeven aan het vluchtelingencentrum.
 • Scouts Tereken Sint-Niklaas nemen kinderen zonder papieren op in hun scoutsgroep.
 • Scouts Nieuwenrode nam deel aan een volleybaltornooi ten voordele van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 
 • Scouts Schilde selecteert elk jaar een goed doel en dit scoutsjaar is dat Fedasil in Broechem. Ze plannen ook een openspeeldag en een inzamelactie.
 • Scouts Geleeg Leopoldsburg: enkele van de leiding zijn een echte scoutsactiviteit gaan doen voor de jongens en meisjes in het vluchtelingencentrum van Leopoldsburg .
 • enkele leiders van scout Sint Martinus Overijse hebben op hun vrije zondag een scouteske activiteit gegeven aan 16 jongeren uit het asielcentrum van Terlanen. Ze hebben de jongens kennis laten maken met scouts Iets wat ze in de toekomst zeker ook nog gaan doen.
 • de oud-leiding in en rond De Pinte organiseerde een namiddag met pannenkoeken, muziek, spel en sport voor de vluchtelingen die tijdelijk in Moerkensheide verbleven. 
 • gouw Antwerpen gaat naar het asielcentrum op Antwerpen Linkeroever (spelnamiddag met Uitwijker, bezoek aan asielcentrum, groot spel organiseren én talentenshow met gevluchte jongeren). 
 • woudlopers gidsen Mol-Centrum gingen met de leden, leiding en ook oudleiding naar het opvangcentrum in Retie en deden daar een supercool parcours sjorren, speelden spelletjes en het groepscomité kwam mee pannenkoeken bakken 
 • Scouts en Gidsen Brakel-Lierde doneerde een patrouilletent aan het vluchtelingenkamp in Duinkerke. 
 • Gouw Antwerpen geeft met de Uitwijker scoutswarmte bij de vluchtelingen die tijdelijk op het Hopper Jeugdverblijf De Brink verblijven. 
 • Scouts en Gidsen Haegepoorters Destelbergen ging Driekoningen zingen en gaf het ingezamelde geld als steun aan vluchtelingen.
 • Het Gilwellgroepje Kerst 2015 ging langs bij een vluchtelingencentrum. 
 • Scouts 40 Antwerpen-Noord  zong Driekoningen.
 • Scouts en Gidsen Sint-Lucas speelden een spannend vluchtelingenspel met hun welpen.
 • Gouw Antwerpen diende een project in bij de dokter Jules wedstrijd. Op 30 april voorzien ze een speldag in het park voor jonge vluchtelingen die in een asielcentrum verblijven.
 • District Noorderkempen en district Zuiderkempen roepen op voor de vorming van jeugdraad Turnhout over “Samen één, betrek vluchtelingen in je jeugdbeweging”.
 • Scouts en Gidsen Wondelgem deed een Sinterklaasdrink die 216 euro opbracht en werd gestort aan vzw De Tinten (voor vluchtelingen).
 • Scouts en Gidsen Sint-Jan Wetteren was van de partij bij "Actie NU!", een actie voor de vluchtelingen in Wetteren. De scoutsgroep hielp mee bij de inzameling van goederen en speelgoed.
 • Vier groepen uit district De Kelle deden een inzamelactie van speelgoed en sportmateriaal voor het asielcentrum in Bredene. Het gaat om scoutsgroepen Casa Oostduinkerke, Zeedustra Koksijde, Zeescouts De Schorre Oostende en Noordland Bredene.
 • Scouts en Gidsen 5-19 Borgerhout deelden via hun Facebookpagina de oproep van een oud-leidster voor een actie in Duinkerke.
 • Scouts en Gidsen Rotselaar haalden 471,30 euro op voor de vluchtelingen in Holsbeek.
 • Het cursusgroepje van Gilwell herfstvakantie 2015 speelde een namiddagje met vluchtelingenkinderen bij Fedasil Poelkapelle.
 • Bij Sint-Lutgardis Merelbeke maakten en verkochten de jins op zondag soep ten voordele van de vluchtelingen.
 • Scouts en Gidsen Alken deden tijdens hun kick-off weekend een inzamelactie voor de vluchtelingen in de buurt. Wie tweedehands kleding wilde schenken, kon dat meebrengen en in de gele kledingcontainer voor het lokaal steken.
 • Bij Scouts en Gidsen 30ste Prins Boudewijn vroeg de oud-leiding of zij spullen konden missen voor de vluchtelingen in Calais. Op 18 september, tussen 17u en 18u kon iedereen die wou potten, pannen, tenten, zeilen, slaapzakken,... bij hen op het lokaal afgeven.
 • Scouts en Gidsen Tereken verspreidden de oproep van oud-leidster Elien Smet die voor vluchtelingen de komende periode o.a slaapgerief en gamellen inzamelde voor mensen die in Brussel toekomen.

Heb je zelf een actie of iniatief opgezet? Laat het weten aan diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be

 


Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een erkend vluchteling en een illegaal? 

 • asielzoeker: iemand die om asiel (= bescherming) vraagt. Hij of zij krijgt opvang in een centrum voor asielzoekers en verblijft hier geldig zolang zijn of haar asielaanvraag onderzocht wordt; 
 • erkende vluchteling: een asielzoeker wiens asielaanvraag positief beantwoord is. Een vluchteling is iemand die buiten zijn land verblijft en niet kan terugkeren wegens een gegronde angst voor vervolging op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke opinies of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep. Hij/zij krijgt bescherming in ons land; 
 • illegaal: iemand die geen geldig verblijfsdocument (meer) heeft. Dit kan een uitgeprocedeerde asielzoeker zijn, maar evengoed een toerist of een buitenlandse student die langer dan toegelaten in België verblijft.

Meer informatie over welk traject een asielzoeker aflegt, vind je in deze brochure van het Agentschap Integratie en Inburgering.

 


Vluchtelingkinderen willen lid worden van onze groep: hoe beginnen we er aan en waar moeten we rekening mee houden?

Belangrijk is dat je volledige leidingsploeg achter het project staat. Het werken met kinderen uit specifieke doelgroepen vraagt immers extra tijd en inspanning. Bespreek daarom op een groepsraad wat haalbaar is voor jullie: wie van de leiding wil de contactpersoon zijn van het gezin? Zijn er bepaalde regels in jullie groep waar jullie eventueel een uitzondering op moeten maken (bvb. ‘Blijven we streng op het dragen van het uniform of niet?’)? Of kunnen jullie een oplossing vinden voor die regels (bvb. We voorzien een (tweedehands)uniform)?

Een overzicht van vragen (met tips) die je kan bespreken op je groepsraad vind je in deze brochure van het Oost-Vlaams diversiteitscentrum (p. 27-42).

Evalueer ook regelmatig met de ganse leidingsploeg hoe het gaat: duiken er nieuwe vragen op? Welke twijfels heeft iemand? En welke positieve ervaringen heeft een ander? Hoe voelen al jullie leden er zich bij?

Durf vooral ‘Gewoon Doen’ en gaandeweg leren. Neem ook contact op met mensen of organisaties in jullie buurt die reeds ervaring hebben in het werken met vluchtelingen en laat je door hen ondersteunen. En zit je ergens vast, neem dan contact op met je districtscommissaris of met het nationaal verbond (03/231.16.20 of diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be).

 


Waar vinden we partners in onze buurt?

Een overzicht van vrijwilligersgroepen die actief asielzoekers en vluchtelingen begeleiden vind je op de site van Vluchtelingen Vlaanderen. Je kan ook contact opnemen met het OCMW in je gemeente.

 


Wat met onvoorziene problemen?

Probeer niet elk probleem zelf op te lossen. Misschien zijn er al andere mensen mee aan de slag gegaan. Je kan hen wel mee ondersteunen (of aan hen ondersteuning vragen).

En je kan altijd contact opnemen met Scouts en Gidsen Vlaanderen (03 231 16 20 of diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be).

 


Wat als asielzoekers verhuizen of als hun asielaanvraag niet aanvaard is?

Vluchtelingkinderen hebben een onzeker verblijfsstatuut. Het kan dan ook gebeuren dat ze na enkele weken verhuizen naar een andere gemeente. Je kan hen eventueel helpen bij het zoeken naar een scouts- en gidsengroep in hun nieuwe buurt.

Als de asielaanvraag niet aanvaard wordt, kan een gezin nog in beroep gaan tegen die beslissing. Op dat moment verandert er niets. Als het gezin niet in beroep gaat of als het gezin ook na de beroepsprocedure uitgewezen wordt, moeten ze het land verlaten. Als groep vang je dan best de andere leden goed op en leg je hen uit wat er gebeurt. Neem ook contact op met Scouts en Gidsen Vlaanderen (03 231 16 20).

 


Nemen we een politiek standpunt in als we kinderen zonder papieren lid laten worden?

Neen. Los van elk politiek standpunt over het asielbeleid willen we met Scouts en Gidsen Vlaanderen alle kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie niet in de kou laten staan. Kinderen en kwetsbare mensen zitten in een noodsituatie en, in lijn met onze visie, willen we die helpen.

 


Kan je kinderen zonder papieren inschrijven bij Scouts en Gidsen Vlaanderen?

Kinderen zonder papieren kan je, net zoals alle andere leden, inschrijven via de groepsadministratie. Vraag goed na wat het wettelijk adres is van het gezin.

 


Zijn kinderen zonder papieren verzekerd?

Alle leden zijn sowieso verzekerd via Scouts en Gidsen Vlaanderen, ongeacht of ze een wettig verblijfsstatuut hebben of niet.

Kinderen zonder papieren (zonder een wettig verblijfsstatuut) hebben geen SIS/ISI-kaart. Toch hebben ze recht op "dringende medische bijstand".
Zoals andere kinderen een SIS/ISI-kaart meenemen op kamp, moeten kinderen zonder papieren een "attest dringende medische bijstand" meenemen. Dit attest kan verkregen worden bij het OCMW van de gemeente waarin ze verblijven. Ook als het kind (gezin) geen recht heeft op algemene OCMW-steun, kunnen ze toch bij het OCMW terecht voor zo'n "attest dringende medische bijstand".

 


Wat kunnen we doen als gezinnen het financieel moeilijk hebben?

Voor alle leden die het financieel moeilijk hebben, bestaan er drie initiatieven:

 • Verminderd lidgeld;
 • Fonds op Maat;
 • Verminderd verblijfsgeld bij Hopper Jeugdverblijven.

Meer informatie hierover vind je op de pagina Scouting op Maat.

Maak aan de ouders ook duidelijk waarvoor het geld dient:

 • Lidgeld o.a. voor de verzekering (vertel ouders wat die inhoudt) en Krak!Boem (leg ouders uit dat ze dit boekje zullen ontvangen);
 • Weekend- en kampgeld voor de huur van het gebouw, eten, spelmateriaal, ...

En geef ouders een overzicht van de kosten van het werkjaar: wanneer zullen jullie geld vragen en hoeveel? Werk eventueel met een afbetaalplan doorheen het jaar.

 


Wat met uniformen of (kamp)materiaal voor leden die het financieel moeilijk hebben?

Jullie groepsraad beslist zelf of het uniform (en welke uniformstukken) verplicht is voor alle leden. Hou wel rekening met gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Je kan bvb. oude uniformstukken inzamelen (in de brochure Asjeblief, dankjewel vind je een stappenplan voor het opzetten van een verdeelsysteem voor tweedehandsuniformen binnen de eigen groep).

Ook voor kampmateriaal kan je een tweedehands systeem opzetten of met de groep zelf extra materiaal aankopen om uit te lenen.

Hou er ook rekening mee dat een uniform raar kan overkomen bij mensen die nieuw zijn in ons land. Geef voldoende duiding bij het waarom van een uniform: met het dragen van het uniform tonen we dat we scout of gids zijn en verwijzen we naar de waarden van de beweging. Het uniform, spelkledij, geeft leden en leiding de mogelijkheid om hun verbondenheid te tonen en laat toch ruimte voor een persoonlijke touch.

 


Moeten we vluchtelingkinderen bij hun leeftijdstak inschrijven?

Scouts en Gidsen Vlaanderen adviseert dat alle kinderen bij hun leeftijdstak inschrijven. Voor kinderen die net aangekomen zijn in ons land kan dat minder vanzelfsprekend zijn. Kijk altijd naar het leerjaar waar ze in zitten en bespreek samen met (de begeleiding van) het gezin wat de beste optie is voor de kinderen.

 


Mag een asielzoeker of erkend vluchteling bij ons in leiding staan?

Ja. Iedereen met een wettig verblijfsdocument (‘erkend vluchteling’) en iedereen met recht op opvang (‘asielzoeker’) mag vrijwilligerswerk doen.

Hou natuurlijk wel rekening met mogelijke cultuurverschillen en zoek samen een oplossing voor moeilijkheden die zich stellen. Vraag ook na of hij/zij scouting kent (bvb. uit haar/zijn thuisland): in de meeste andere landen wordt scouting anders georganiseerd dan bij ons. Zorg er dus voor dat de verwachtingen duidelijk zijn.

 


Mogen we foto's publiceren van vluchtelingenkinderen?

Net zoals bij andere leden vraag je vooraf toestemming aan de ouders of je foto's op je site, in je groepsblaadje, ... mag zetten. Maak aan de ouders (of hun begeleider) duidelijk dat het vaak over groepsfoto's gaat. En leg hen goed uit waar je foto's zal plaatsen, wie die foto's kan zien, ... Misschien ook het ideale moment om samen met hen naar je website te surfen, zodat ze weten dat ze daar heel wat info kunnen vinden.

 


Hoe ga je om met een mogelijk taalbarriëre?

Zorg dat je vooraf weet in welke taal je de ouders te woord kunt staan. Neem daarvoor contact op met een vertrouwenspersoon van het gezin. Hij/zij kan je vertellen hoe je best communiceert met hen of hij/zij kan misschien aanwezig zijn bij het eerste gesprek. Stel ouders en kinderen ook gerust als ze niet goed Nederlands kennen. Je hebt tijd en kunt helpen zoeken naar de juiste woorden.

Je kan ook tijdens en na de eerste kennismaking aan de hand van foto’s of tekeningen duidelijk maken wat jullie doen, welke afspraken jullie hebben, …Voorbeelden van foto’s en pictogrammen vind je in het Wijsboekje van VDS of, meer algemeen, op de website van Sclera vzw.

Als iemand in het gezin Nederlands kent of als het gezin een vertrouwenspersoon heeft, werk dan zoveel mogelijk met briefjes (die je persoonlijk afgeeft aan de ouders of de vertrouwenspersoon van het gezin). Schrijf zoals je zou vertellen: met korte zinnen en to the point. Onderstreep wat ouders moeten doen of meegeven of wanneer ze waar moeten zijn.

Geef bij een eerste kennismaking niet alle mogelijke (praktische) informatie mee, maar bouw die langzaam op: wat is het meest essentiële om nu te weten? Welke informatie kan wachten? Gun hen de tijd om ook zelf vragen te laten stellen en laat de ouders rustig nadenken en verwacht niet onmiddellijk een antwoord. Let er steeds op of de ouders ook echt begrijpen wat je hen duidelijk wilt maken. Stel hen daarom vraagjes om te zien of ze je begrepen hebben (‘Dus, zondag komt je kind om …?’).

Spreek ouders persoonlijk aan, voor en na de activiteit, op een ouderbezoek, … En betrek er zoveel mogelijk hun kinderen bij. Zo leren ze je goed kennen en komen ze ook sneller naar je toe als ze vragen hebben. Een losse babbel kan wonderen doen!

Ter inspiratie kan je kijken naar Alaboemsasa, een filmpje dat je helpt om op een positieve manier het gebruik van het Nederlands te stimuleren tijdens vrijetijdsinitiatieven.

 


Hoe communiceren we hierover met onze eigen leden?

Bereid jullie leden voor op de komst van vluchtelingenkinderen. Geef hen de kans om vragen te stellen. Maar laat hen vooral ook mee ontdekken.

Fedasil heeft een kleurrijke ‘FAQ’ op maat van kinderen uitgegeven: Zo woont Mo.
Ook op website van Ketnet vind je enkele interessante FAQ’s.

 


Wat als ouders van huidige leden bezwaar hebben als ook kinderen die in een asielprocedure zitten lid worden?

Bespreek in je leidingsploeg of je de ouders van je eigen leden op voorhand vertelt dat er vluchtelingenkinderen lid worden. Je kunt hiervoor kiezen, maar het hoeft niet.

Ga wel steeds in gesprek met alle ouders als er vragen komen. Probeer via een dialoog te weten te komen wat de mogelijke bezwaren van ouders zijn. En vertel hen duidelijk wat jullie van plan zijn en waarom jullie er voor kiezen om kinderen die in een asielprocedure zitten, lid te laten worden. Zorg er voor dat je de beslissing die je nam niet opnieuw in vraag stelt. Je deelt gewoon mee wat je beslist hebt en wat de argumenten hiervoor zijn.

Zorg ook dat je antwoorden klaar hebt op vragen die van ouders kunnen komen (materiële noden, financiële problemen, taalproblemen, …).

 


Wat als iemand van de pers een stukje wil maken over vluchtelingkinderen in jullie groep?

Weet dat de situatie van betrokkenen fragiel kan zijn en dat zij misschien liever niet in beeld komen of in media genoemd worden. Geef dus geen persoonlijke gegevens aan journalisten, wees discreet over mensen hun verhaal en weeg zorgvuldig af of en hoe jullie hiermee naar buiten willen treden. Voor ondersteuning contacteer communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be.

 


Kunnen we bij onze (wekelijkse) activiteiten met bepaalde zaken rekening houden als vluchtelingkinderen lid zijn van onze groep?

Spelen met vluchtelingenkinderen is in de eerste plaats spelen met kinderen. Vluchtelingenkinderen zijn gewone kinderen, maar dan met ongewone ervaringen.

Je kunt bij je activiteiten wel rekening houden met die ongewone ervaringen. Schrikdroppings, woudloperskeuken, oorlogsspelletjes, ... kunnen vreemd of verkeerd overkomen bij vluchtelingenkinderen. Je kan uiteraard wel een ontspannende dropping of bosspel spelen. Een gepaste inkleding in een positieve sfeer doet wonderen. En heb oog voor het kind zelf: speelt het volop mee of trekt het zich terug? Zie je vraagtekens op het gezicht verschijnen? Praat er dan mee en leg goed uit wat jullie doen, waarom jullie dat doen, … En laat het kind, als het dat wil, zelf ook vertellen.

Daarnaast kunnen ook culturele verschillen een rol spelen. Meer info hierover vind je bij de FAQ ‘Hoe houden we rekening met het cultuurverschil?’

 


Kunnen we op (tenten)kamp met bepaalde zaken rekening houden als vluchtelingkinderen mee gaan?

Ook voor je kampen geldt: vluchtelingenkinderen zijn gewone kinderen, maar dan met ongewone ervaringen. Ervaringen waar je wel rekening mee kan houden.

 • Informeer de ouders en kinderen over wat jullie gaan doen. Maak hen duidelijk dat jullie dit al meermaals gedaan hebben en dat alles dan vlot verloopt. Sta zeker ook open voor vragen, onzekerheden, twijfels, … van de ouders en de kinderen.
 • Vertel aan de ouders en de kinderen welke regels er bij jullie op kamp gelden. Vraag hen ook welke gewoontes, regels, … er bij hen thuis zijn (zeker op vlak van eten).
 • Geef een duidelijk lijstje van materiaal waarvoor ze moeten zorgen. Overloop het lijstje samen met de ouders en bekijk met hen wat zij en wat jullie kunnen voorzien.
 • Contacteer de ouders daags voor jullie op kamp vertrekken om de afspraken voor de volgende dag nog eens te overlopen.
 • Kijk of het voor de ouders en de kinderen mogelijk is om op de plaats van vertrek te geraken. Indien nodig en mogelijk: ga de kinderen zelf ophalen of vraag dit aan een ouder van een ander lid.
 • Maak afspraken over telefoneren: mogen de ouders bellen en naar wie? Hou er rekening mee dat de ouders ongerust kunnen zijn om hun kind meerdere dagen te moeten missen. Voor hen is dit een minder evidente zaak.
 • Laat jullie kinderen bij het begin van het kamp een kaartje of briefje naar huis sturen. Alle ouders zijn blij om iets te horen van hun kind.
 • Als je gemengd op kamp gaat, moet je dat ook duidelijk maken. Hou er rekening mee dat dat niet in alle culturen vanzelfsprekend is. Let hier vooral op bij het wassen en slapen. Ook nachtzoenen kunnen ‘vreemd’ overkomen.

Ga na het kamp nog eens langs bij de kinderen thuis om te horen hoe het geweest is en hoe het voor de ouders was.

 


Wat doe je als vluchtelingkinderen hun verhaal vertellen of tekeningen maken van oorlogssituaties?

Maak hier ongedwongen ruimte voor. Geef de kinderen (en de ouders) een vertrouwensfiguur, iemand die naar hen luistert. Werk aan een positieve relatie en voldoende aandacht voor (al) je leden.

Laat de kinderen hun verhaal vertellen als ze daar behoefte aan hebben. Kleine, empathische vraagjes kunnen helpen. Maar dwing het kind niet om alles te vertellen. En hou ook rekening met vragen van andere leden, zowel aan jou als leid(st)er als aan vluchtelingkinderen.

Heb je er behoefte aan, neem dan contact op met het JAC in je buurt.

 


Hoe houden we rekening met het cultuurverschil?

Vluchtelingen zijn niet een en dezelfde groep. Ze komen uit verschillende landen, elk met hun eigen gebruiken en gewoonten. Gebruiken en gewoonten die soms verschillen met de onze, soms overeenkomen met de onze. Verschillen zijn er vaak bij het eten, slapen, religie, belonen en straffen.

Leg heel goed uit hoe alles bij jullie werkt. Wat voor jou vanzelfsprekend is, is het daarom niet voor kinderen en ouders die uit een ander land komen.

De beste informatie krijg je van de kinderen en ouders zelf. Zij kunnen vertellen hoe ze alles beleven. Sta er steeds open voor om extra informatie en duiding te geven. Vaak lost dat al veel misverstanden op.

Maak ook gebruik van de netwerken rond het gezin om hun cultuur beter te kunnen begrijpen.

En verschillen kan je ook steeds positief benaderen: al jullie ouders hapjes laten koken, een internationaal spel spelen, een gesprek bij de oudere takken over verschillen, …