Zoek
Vijf keer vijf tips voor een mediawijs kamp

Scouting en een online/digitaal leven. Het levert wel eens discussie op. Er zijn groepen die voor smartphones verbieden. Andere groepen beweren dat Baden Powell zelf een smartphone zou gebruiken. Er is niet echt een 'juist' of 'fout' als je moet kiezen tussen wel of geen social media in scouting. Wel tips! Massa's tips.

Foto's nemen

 • Zorg dat je van iedereen formele toestemming hebt (zie individuele steekkaart).
 • Maak geen foto's waar jij of je model spijt van kunnen krijgen (geen zwembroek/bikini/gênante poses/dronken taferelen).
 • Publiceer zoveel mogelijk via afgeschermde platformen (afgeschermde websites > facebookgroepen > facebookpagina's).
 • Verwijder foto's als mensen dat vragen & waak over reacties.
 • Verzeker je fototoestel.

Vraag meteen ook de toestemming om je foto's ook aan Scouts en Gidsen Vlaanderen te mogen bezorgen. Dan zetten wij ze in de Over & Weer, website en/of sociale media. Bezorg ze via een wetransfer aan foto@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Imago op kamp

Foto's posten tijdens het kamp is voor ouders leuk. Sterker nog, sommige ouders verwachten dat jullie dagelijks tonen dat hun kroost nog leeft. Durf als leiding grenzen trekken. Als het niet haalbaar is om het te doen, moet je er ook niet in meegaan.

 • Zorg ervoor dat verwachtingen op voorhand duidelijk zijn.
 • Hou je aan de (ook impliciete) verwachtingen die je zelf creëert.
 • Denk al eens na over hoe je gaat communiceren bij problemen. Het valt aan te raden om op meer dan één kanaal in te zetten.
 • Wees duidelijk als je iets post en maak ouders niet nodeloos ongerust.

Spelen met smartphones

92 procent van de jongeren tussen 16 en 24 heeft een smartphone. Maar hoe ga je daar als leiding verantwoord mee om?

 • Smartphones zijn persoonlijk materiaal en dus nooit verzekerd. Tenzij je ze afzonderlijk verzekert hier.
 • Maak afspraken over het gebruik. (ons lijkt het vanzelfsprekend om geen gsms te gebruiken tijdens spelen/activiteiten)
 • Neem je gsm's af? Dan ben jij verantwoordelijk als er iets mee gebeurt.

Als je gsm's afneemt, en er wordt schade toegebracht aan die gsm of hij wordt gestolen, dan ben jij als leiding verantwoordelijk hiervoor. Bewaar in beslag genomen gsm's dus op een extra veilige plek. Of laat die verantwoordelijkheid bij leden zelf.

 • Zorg dat er geen cowboyverhalen bij mama's en papa's terechtkomen. Zorg dat leden altijd bij leiding terecht kunnen met vragen en bezorgdheden.
 • Denk na over hoe je leden op tweedaagse gaan. Mogen ze maps/kaarten gebruiken?

Cyberpesten

Cyberpesten is een vorm van pesten. Ook als het zich buiten scoutscontext voordoet, ga je er best mee aan de slag.

 • Maak leden bewust van de gevaren van sexting (ja da's kei-awkward, maar ook wel keibelangrijk).
 • Grijp in bij cyberpesten (zorg dat haatgroepen en haatspraak verwijderd worden).
 • Ga hierover een groepsgesprek aan (of met een deel van de groep) als het misgaat.
 • Opgelet: in het bezit zijn van afbeeldingen van minderjarigen in uitdagende poses is strafbaar.
 • Betrek ouders tijdig. Zowel van pester(s) als gepeste. Dramatiseer niet, maar neem de situatie ernstig.

Meer info over Sexting: neem een kijkje op WatWat

Meer info over Haatspraak:  neem een kijkje op Mediawijs

 • Preventief: Toon interesse in het mediagebruik van jongeren (bv door er op een informeel moment eens over te praten), geef de kans om ook de risico's te bespreken (bv als je voelt dat ze geminimaliseerd worden), bespreek het effect dat cyberpesten op iemand kan hebben, bespreek samen hoe je kan reageren op cyberpesten.
 • Reactief (slachtoffer): Neem verhalen over cyberpesten ernstig (wat speelt er, wat is er gebeurd, wat denkt die persoon nu, wat wilt hij/zij dat er (niet) gebebeurt), waardeer dat deze persoon zijn verhaal deelt, bedenk acties (bv duidelijk maken dat het ongepast is, mensen ontvrienden/blokkeren, bewijsmateriaal verzamelen, steun zoeken, klacht neerleggen).
 • Reactief (pesters): actie ondernemen (plaats het gedrag tegenover de afspraken die gemaakt werden, benoem het effect, laat ruimte om zijn/haar kant van het verhaal te horen, maak duidelijk dat hij/zij verantwoordelijkheid moet opnemen: hoe ga je de relatie herstellen?)

Vrienden met je leden

Bij oudere takken sta je soms dichter bij je leden. Je voegt misschien zelfs leden toe op facebook. Da's niet raar. Denk er wel altijd aan dat je een voorbeeldfunctie hebt.

 • Leden hoeven niet alles van jou te weten. Zorg dat je geloofwaardigheid als leiding niet in het gedrang komt.
 • Een giver die heel vaak berichtjes stuurt of al je foto's liket, streelt misschien je ego. Maar kan ook liggen aan het feit dat tieners hun impulscontrole nog volop aan het ontwikkelen zijn, waardoor ze sterker aanwezig kunnen zijn op social media, door bijvoorbeeld veel foto's te liken of te reageren. Geef als leiding je grenzen aan in een gesprek als je je zorgen maakt.
 • Let erop dat je geen hulpverlener wordt. Als leden je grote(re) psychosociale problemen/problemen onthullen, probeer ze dan vooral toe te leiden naar een JIP, JAC of CAW in de buurt. Luisteren kan natuurlijk wel, maar je hoeft problemen niet op te lossen.
 • Let op met verliefdheid. Een liefdesrelatie tussen leiding en een lid van is niet oké.
 • Geef het goede voorbeeld ook online.

Twee jaar geleden op het Groepsleidingscongres kwam de vraag naar meer handvaten over scouting en social media. Binnenkort herlanceren we als partner samen met Mediaraven  www.mediaopkamp.be. Daarop vind je nog meer tips en een digitale zelftest.