Raadsrots

Welpen in een kring

Iedereen kent de scène uit het Jungle Book wanneer de wolven beslissen over het lot van Mowgli. Die raadsrots vormt de inspiratie voor inspraak bij kabouters en welpen. Zo ga je ermee aan de slag…

Op naar de raadsrots!

De raadsrots kan ook in jouw kabouters-en-welpengroep de plek zijn om kabouters en welpen inspraak te geven. Een raadsrotsmoment houden is ideaal om iedereen de kans te geven om zijn of haar mening te delen. Vraag input voor het kampthema, evalueer een activiteit of breng moeilijke problemen zoals pesten ter sprake.

In samenspraak

Las bij het begin van het scoutsjaar een raadsrotsmoment in waarop je met de leden de afspraken maakt voor het jaar. Let op dat de afspraken haalbaar zijn voor zowel de leden als jezelf. Maak de lijst niet te lang. Zodra jullie het eens zijn over de afspraken, hang je ze op bij de raadsrots of in het lokaal zodat je ernaar kan verwijzen.

Hoe maak je de raadsrots?

De raadsrots is een moment, maar kan ook op een concrete plek gebeuren. Bouw zelf een raadsrots op het terrein door iedereen een steen te laten zoeken en ze allemaal op elkaar te stapelen. Ook met kippengaas, krantenpapier en behangerslijm kan je een raadsrots maken in het lokaal.

Tips voor een geslaagde raadsrots

  • Raadsrots niet tussen brullende apen. Zorg voor een gezellig en rustig plekje in of in de buurt van het lokaal, dat je je leden eventueel mee laat inrichten.
  • Een raadsrots is geen junglekoffieklets. Bepaal als leiding vooraf wat je met het raadsrotsmoment wilt bereiken.
  • Beperk de wilde ideeën, ook al zit je in de welpenwildernis. Leg aan je leden uit wat de bedoeling is en waarmee ze rekening moeten houden. Zo vermijd je onrealistische voorstellen.
  • De jungle is geen plek om urenlang te vergaderen. Hou de raadsrots kort, langer dan een kwartier houden je leden het toch niet vol. Geef duidelijk aan wanneer het moment begint en eindigt.
  • Bedenk een junglespreekregel. Spreek bijvoorbeeld af dat wie de totem vast heeft, het woord heeft. Respecteer die regel ook als leiding.
Basispijlers

Basispijlers

Wist je dat medebeheer een van de basispijlers van scouting is?

Fris hier je basispijlers op!

Ben je geholpen met deze info?