Binnenlandse kampen

Leiding op een bankje

Dat we op kamp mogen deze zomer, is zeker. Hoe en met welke regels is nog niet duidelijk om zo alle kansen open te laten. Wat je wel al kan in orde brengen, kan je hier vinden.

Wat weten we al wel? Kampen zijn mogelijk in bubbels van 50 (exclusief leiding). De kampmaatregelen gaan in op 25 juni. Tot dan zijn overnachtingen verboden.

Hoe plan je nu je kamp? 

De planning volgt het Kampvisum, neem het er dus zeker bij.

Maart

Kamplocatie

Je zal nu wel al een kamplocatie hebben. Heb je die nog niet? Dan is dat je topprioriteit!

In het slechtste geval zijn de regels zoals vorig jaar (bubbels van 50, overnachtingen op hetzelfde terrein...). Hebben jullie in dat geval nog een extra locatie nodig om alle leden op kamp te laten gaan? Of kan je puzzelen met de data van jullie kamp zodat alle bubbels op die locatie op kamp kunnen?

Breng de mogelijkheden in kaart, en bespreek die eens op de groepsraad. Ga indien nodig al op zoek naar een mogelijk back-upkampterrein en leg een lijstje van enkele mogelijkheden aan. Boek en/of betaal nog niets, anders riskeer je later nog in de problemen te komen als het niet nodig blijkt te zijn.

Ga na wat je nog in orde moet brengen als jullie toch een andere of extra locatie nodig hebben. 

  • Vervoer van het materiaal (en een chauffeur).
  • Meerkost van een tweede terrein in de kampbegroting.
  • Transport van leden en leiding.
  • De aanwezigheid van een 21-jarige.

Tip: probeer nog niets te betalen, maar hou ergens de uiterlijke deadlines bij wanneer je ten laatste iets moet boeken of beslissen. Zo behoud je overzicht. 

April

Kampplanning

Ga verder met de planning van je kamp. In het Kampvisum vind je alles terug dat je zeker in orde moet brengen.​

Je bent niet alleen. Kom eens buiten samen volgens de huidige maatregelen om bepaalde zaken samen verder uit te werken. Of vraag hulp aan de districtcommissarissen bij twijfel. 

Tip: geef al wat meer aandacht aan spelletjes en inkleding. Als dit nu al klaar is kan je in juni meer tijd vrij maken voor praktische aanpassingen naargelang de maatregelen.

Materiaal

Controleer zeker of je genoeg materiaal hebt voor alle kampen. Stel dat je het kamp nog moet opsplitsen naar een andere locatie, heb je dan genoeg materiaal? Denk aan tenten, kookgerief, sjorhout … en vraag indien nodig eens rond bij groepen in de buurt.

Verwachte uitsluiting maatregelen

Tegen eind april verwacht Scouts en Gidsen Vlaanderen uitsluitsel over de zomer. Van zodra de regels bekend zijn, kan je bepalen of je die back-uplocatie, vervoer, materiaal … nodig hebt. Boeken of schrappen maar!

Registratie

Registreer je kamp voor 1 mei. 

Dan brengt Scouts en Gidsen Vlaanderen jouw bosaanvraag en meldingsplicht bij de gemeente in orde. Doe je dit na 1 mei, dan zal je dit allemaal zelf moeten doen. 

Mei-juni 

Kampkeuringen

Je districtscommissaris zet een handtekening onder jullie kampvoorbereiding. Deze afspraken hangen af van district tot district. Volg je deze checklist? Dan kan je op je beide oren slapen dat jullie kamp een succes zal worden!