Voor het kamp

Een leider helt met de bagage en begeleidt een welp naar het kampterrein

Yes, we mogen op kamp! Helaas moeten we ook deze zomer rekening houden met verschillende veiligheidsmaatregelen. Lees hier wat je doet om optimaal voorbereid op kamp vertrekken.

Informeer de ouders

Informeer ouders over de maatregelen. Zeker de maatregelen waar zij expliciet rekening mee moeten houden. Zet de extraatjes op de inpaklijst - zoals bijvoorbeeld mondmaskers - in de verf. De individuele steekkaarten met bijkomende medische fiche brengen ouders best net voor het kamp up-to-date.

Download hier het sjabloon van een voorbeeldbrief in word formaat. Met deze brief kan je, aangevuld met jullie gegevens, vanuit je groep de ouders informeren over de aanpak van komend kamp.

Hebben ouders nog vragen? Op de website van de Ambrassade vind je antwoorden op de veelgestelde vragen van ouders.

Informeer je leidingsploeg

Zorg dat iedereen goed op de hoogte is van alle maatregelen. Zorg dat iedereen goed weet wat er van hen verwacht wordt en welk materiaal zij moeten voorzien. Verdeel taken, en duid een coronacoördinator aan.

Wie mag er mee op kamp?

Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kinderen al dan niet laten meegaan. Twijfel je? Vraag dan advies aan een dokter.

Alle kinderen die de drie dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Als iemand binnen de gezinsbubbel besmet is en/of in quarantaine verblijft, gelden de bijhorende maatregelen ook voor deelnemers van het kamp. Zolang iemand in het gezin in isolatie verblijft, mag je dus niet mee op kamp.

Risicocontacten

Twijfel je of iemand die in een risicogebied op reis is geweest mee kan op kamp? Check de meest recente aanbevelingen van de FOD buitenlandse zaken.

Veilig afzetten

Organiseer een veilige omgeving voor de ouders om kinderen af te zetten. Maak duidelijk tot waar ouders mogen komen en waar bagage afgezet kan worden. Werk visueel. Vermijd samentroepen van mensen. Ouders dragen een mondmasker bij het afzetten. Kinderen helpen installeren en inpakken achteraf, kan niet.

Als er meerdere bubbels op één kampterrein zijn, laat dan elke bubbel op een ander moment aankomen met minimum een half uur ertussen. Voorzie ook verschillende locaties waar kinderen afgezet kunnen worden. Ouders met kinderen in meerdere bubbels zullen dus nog iets meer geduld moeten hebben dan normaal. Spreek goed af op voorhand.

Meer informatie over (openbaar) vervoer lees je hier.

Huisarts stand-by

Contacteer op voorhand een huisdokter voor jullie kamp. Zo is meteen duidelijk wie jullie moeten raadplegen als iemand van de leden of leiding ziek is. Dat kan de huisarts van je thuisgemeente zijn die je altijd kan bellen, of een dokter in je kampgemeente. Die laatste kan sneller ter plaatse komen. Verwittig hem of haar van jullie komst.

Veel gestelde vragen

Ja, je volgt steeds de richtlijnen van de sector of de organisatie van je activiteit.

Dit jaar is er geen 'bubbeltermijn' van 7 dagen. Leiding en leden mogen in theorie dus van de ene op de andere dag op een ander kamp vertrekken. Maar: praat met elkaar en spreek aan op gezond verstand. Kies bij voorkeur voor één activiteit per week.

Let op: dat wil niet zeggen dat je continu tussen verschillende bubbels mag switchen tijdens het kamp. Je bubbels hebben een vaste samenstelling.

Tijdens je kamp wordt alles georganiseerd en uitgevoerd in de kampbubbel. We adviseren ouders geen directe opeenvolging van verschillend jeugdaanbod (kampen, speelpleinwerking...) te plannen.

Het is niet de verantwoordelijkheid van de leiding om deelnemers of hun ouders te controleren op de naleving van dit advies. Je mag leden of leiding die meer aanbod in één week combineren ook niet weigeren om mee op kamp te gaan. Hier is geen wettelijk kader voor. Maar: roep zowel ouders, leden als leiding op om bewust met deze aanbeveling om te gaan.

 Oudste leden mogen helpen samen met de leiding uit hun eigen bubbel.

Samen met mensen buiten de bubbel helpen kan en mag, maar enkel als iedereen een mondmasker en handschoenen draagt en de maximale afstand bewaart.

Tijdens voor- en nakampen mag je een bubbel vormen met heel de leidingsploeg. Wees je wel bewust van de extra contacten die je hierdoor creëert.

Je kan je bijvoorbeeld op voorkamp al in de kampbubbels verdelen, of zorgen dat je iets meer afstand bewaart dan in een 'gewone' bubbel. Zo verlaag je het risico op meerdere besmette bubbels indien er toch iemand ziek blijkt te zijn.

Wat je kiest, staat je vrij, elke vorm heeft voor en nadelen. Belangrijkste is dat je bij je keuze en de bijhorende contacten steeds rekening houdt met wat de impact is wanneer er een besmetting is voor je werking en de afzonderlijke bubbels.
Voor de tracing wordt gekeken naar alle contacten tot twee dagen terug.

Meer veelgestelde vragen