Genderbewust scouten

Twee meisjes en een jongen dansen in de regen met hun voeten in de modder.

De maatschappij gaat uit van een tweedeling: je bent man of vrouw. Maar dat voelt niet voor iedereen goed. Hoe geef je je leden genoeg ruimte om te ontdekken wie ze zijn, ook al wijkt dat (een beetje) af van die tweesplitsing?

Wat is gender?

Gender is een breed begrip. Biologisch geslacht, genderexpressie en genderidentiteit lijken op elkaar, maar betekenen niet noodzakelijk hetzelfde.

  • Je geboortegeslacht is fysiek en biologisch (chromosomen, hormonen...): je wordt geboren als een jongen of een meisje. Soms kan je geboortegeslacht ook onduidelijk zijn.
  • Genderidentiteit gaat over hoe je je voelt.
  • Genderexpressie is hoe je jezelf uit. Besef dat niet alles strikt afgelijnd is en wel eens kan veranderen.

Soms stemt je biologische geslacht niet overeen met je genderidentiteit. Niet iedereen voelt zich thuis in de strikte jongens-meisjestweedeling.

Jongeren die zich anders gedragen dan verwacht, worden door de samenleving soms teruggefloten naar het eigen hokje. Dit leidt tot neerslachtige gevoelens en een negatief zelfbeeld.

Tips om genderbewust aan scouting te doen

Laat het onderscheid tussen jongen en meisje eens wat vaker los en kijk verder.  

  • Niet iedereen voelt zich comfortabel bij omkleden in groep. Laat aan iedereen de keuze tussen individuele of groepsruimtes (bijvoorbeeld bij een zwemactiviteit).
  • Wees wat creatiever in je groepssamenstelling dan louter jongens versus meisjes. Laat iedereen met bruine ogen een dag samen optrekken of vorm groepen op basis van hun huisdier.
  • Die man-vrouwicoontjes op de toiletdeuren gespot? Plak ze eens af met clowns-versus-hippies en laat iedereen kiezen naar welk toilet hij of zij die dag wil gaan. Je kan het er ook gewoon afhalen.
  • Hoe ziet het scoutsuniform eruit? Laat de genderverwachtingen over een scoutsbroek of rokje achterwege. Alles kan en mag.
  • Geef met je leidingsploeg het goede voorbeeld en maak geen opmerkingen zoals: ‘typisch voor jongens’, ‘doe eens niet zo flauw, je bent net een meisje!’

Want je bent wat je voelt. Niet meer of niet minder. 

Meer weten?

Neem een kijkje op deze websites:
•    http://www.weljongniethetero.be/infobox/topics/all/gender
•    http://transgenderinfo.be/

Ben je geholpen met deze info?