Youthwork@pride

Groepsfoto van scoutsleiding op de pride in Brussel.

Elk jaar loopt Scouts en Gidsen Vlaanderen mee op de Pride. Tijdens die optocht vormen scouts en gidsen samen met andere jeugdbewegingen Youthwork@Pride. Zo tonen scouts en gidsen dat scouting een warme plek is voor iedereen, ongeacht gender of geaardheid.

Wat?

De Pride is een optocht waar duizenden mensen en tal van organisaties tonen dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht de seksuele oriëntatie, genderidentiteit en/of genderexpressie.

Youthwork@Pride is een project dat ontstond vanuit Wel Jong. Zij reikten verschillende Vlaamse jeugdwerkorganisaties de hand om met een praalwagen deel te nemen aan de Belgian Pride Parade in Brussel.

Waarom loopt Scouts en Gidsen Vlaanderen mee?

1. Werk maken van een veilige omgeving

Het jeugdwerk is een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen ontplooien. De scouts zou een veilige omgeving moeten zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Scouts en Gidsen Vlaanderen roept op om zeker binnen de vereniging extra in te zetten op het bestrijden van verschillende vormen van discriminatie.

2. Zelfuitsluiting tegengaan

Jongeren durven ook niet altijd naar een jeugdvereniging gaan omdat ze schrik hebben om gepest of uitgesloten te worden. Onder andere door het initiatief Youthwork@Pride hoopt Scouts en Gidsen Vlaanderen dat te doorbreken en expliciet te tonen dat iedereen welkom is en zich ook welkom kan voelen.

3. Tonen dat scouts en gidsen strijden voor het welzijn van jongeren

Scouts en Gidsen Vlaanderen toont dat scouts en gidsen samen strijden voor een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn. En tegen rigide hetero- en gendernormen die kunnen leiden tot uitsluiting en discriminatie. Dat kan een grote impact hebben op het psychisch welzijn van jongeren.

Ben je geholpen met deze info?