Wat mag je doen als leiding?

een gewonde vinger wordt verzorgd

Oei, een van je leden wordt ziek tijdens de activiteit of op kamp. Wat kan je als leiding doen? Mag je medicijnen geven?

Dit mag je doen:

Voorgeschreven medicijnen toedienen mag op voorwaarde dat de ouders of voogd dat zo hebben aangeduid op de individuele steekkaart. Ouders moeten een doktersattest voorzien als toelating voor het toedienen van medicatie. De medicatie geven ze dan ook zelf mee. Vraag aan de ouders of ze opschrijven wanneer hun kind het medicijn moet innemen en de hoeveelheid (liefst op het medicijn zelf).

Maar dit mag niet:

Als leiding mag je geen medische handelingen uitvoeren. Dat zijn alle handelingen die verder gaan dan het ontsmetten en reinigen van een wonde. Bijvoorbeeld: sondevoeding toedienen, spuitjes zetten, stoma’s verzorgen, drains verwijderen, spoelingen, hechtingen…

Je mag als leiding geen medicijnen geven op eigen initiatief. Zelfs geen pijnstillers of medicatie tegen buikloop. Zonder toestemming van de ouders blijft dat voorbehouden aan een arts. Zorg ervoor dat ouders hiervoor op voorhand toestemming geven via de individuele steekkaart.

Dus...

Heeft een kind of jongere nood aan een pijnstiller,...? Ga dan naar de dokter of neem contact op met de huisarts van het lid. Pijnstillers zorgen niet voor genezing en kunnen andere klachten camoufleren. Is het toch niet zo erg? Zorg dat het kind of de jongere goed rust en voldoende drinkt.

Soms hebben (akabe)leden dagelijkse medische hulp nodig, bijvoorbeeld sonderen of een insulineprik. Ouders geven hiervoor soms schriftelijke toestemming aan leiding. Weet dat je niet bevoegd bent om medische handelingen uit te voeren. En dat je dus aansprakelijk bent als het misloopt. Maar wat kan je dan wel doen op weekend of kamp?

Ontdek de oplossingen!

Ben je geholpen met deze info?