Jaarlijn

Scouts en gidsen spelen een spel

Een nieuw scoutsjaar vraagt om een nieuwe planning. Zijn jullie er klaar voor? Natuurlijk wel, dankzij deze tips.

Wanneer?

Stel je jaarplanning op in het begin van het jaar. Plan samen met je tak tijdens de eerste takraad, samen met je leidingsploeg tijdens de eerste groepsraad. Of tijdens een planningsweekend aan de start van het jaar.

Zo stel je een evenwichtige jaarplanning op

 • Leg concrete data vast voor belangrijke en grote activiteiten én voor groepsraden en takraden.
 • Hou rekening met examens, vakantieperiodes en belangrijke activiteiten in de buurt.
 • Weet welke kasacties andere jeugdbewegingen inplannen. Het is onhandig als de Chiro op dezelfde avond een fuif geeft.
 • Herbekijk de planning van vorig jaar. Wat was goed en wat kan beter?
 • Plan niet te veel. Laat ademruimte voor wat er zich in de loop van het jaar aandient.
 • Bewaak het evenwicht tussen de verschillende takken. Als de jonggivers vijf keer op weekend gaan en de givers nooit, kan er wrevel ontstaan.
 • Zorg voor een evenwicht tussen activiteiten die veel extra engagement vragen van leiding en minder intensieve activiteiten.
 • Bewaak het grotere kader. Waarom organiseren we deze activiteit? Wat is het doel ervan?

Klaar?

 • Schrijf alles op de grote jaarkalender die je in het begin van het jaar bij de Over & Weer vindt en hang hem op in je leidingslokaal.
 • Gebruik een gedeelde Googleagenda. Zo kan iedereen overal de data checken.
 • Help je medeleiding door regelmatig reminders te sturen via Facebook, Whatsapp of sms.

Op zoek naar een leuke planmethodiek? Ontdek handige werkwinkels in de werkwinkeldatabank!

Ben je geholpen met deze info?