Zoek
De groepsraad; de vergadering van alle leiding van een groep.

Waarom is een groepsraad interessant voor mij?

De groepsraad is meer dan een vergadering. Het is het kloppend hart van de groep. Op de groepsraad wordt er samen beslist welke weg je als groep wil gaan. Wat kan er allemaal op de agenda staan en wat is jouw rol als leid(st)er tijdens de groepsraad? De groepsleiding voorziet de omkadering (maakt een agenda op, stuurt een locatie door, zorgt voor een uitnodiging, …) maar jij en je medeleiding nemen samen de beslissingen.

Beleid

Ik ... 

  • ... denk mee na over de doelstellingen die we als groep willen bereiken en welk imago we als groep willen uitdragen. 
  • ... heb een eigen mening over het drank- en drugsbeleid en kan hierin gehoord worden. 
  • ... vind het belangrijk om mee na te denken over hoe we als leidingsploeg met elkaar omgaan.

Afspraken 

Ik ... 

  • ... denk mee na over de taken die verdeeld moeten worden (werkgroepjes, onderhoud lokalen, takkas, …) en sluit mij aan bij een of meerdere werkgroepjes.

Advies en goede raad

Ik ...

  • ... zit soms met een probleem binnen mijn tak of binnen de groep waar ik zelf niet uit geraak en kan dit voorleggen aan de groep. 
  • ... krijg advies en goede raad van de groep(sleiding) over hoe ik dit probleem kan aanpakken. 
  • ... kan rekenen op de steun en het begrip van de leden van de groepsraad.

Plannen

Ik ...

  • ... denk mee na met de groepsleiding of een werkgroep over de acitiviteiten die we met onze groep organiseren.

Info

Ik ...

  • ... word op de hoogte gebracht over de vergaderingen die buiten mijn eigen groep vallen: Scouts en Gidsen Vlaanderen, de distrtictsraad, het oudercomité, de jeugdraad of het buurtcomité.