Zoek
Leiding zoeken en vinden?!

Balanceert jouw groep elk jaar opnieuw op het 'net genoeg leiding'-randje? Hieronder vind je enkele tips en concrete acties die je kan doen om je leidingsploeg te versterken.

Waarom hebben we een leidingstekort?

Wie zoek je?

Waar vind je nieuwe leiding?

Leidingswervingsacties

Waarom hebben we een leidingstekort?

Een belangrijke bijkomende vraag die je je moet stellen, is: hoe komt het dat je met een leidingstekort kampt? Het kan toeval zijn, maar evengoed schort er iets aan je werking. Een reflectie over jullie werking kan dus zeker geen kwaad:

 • Hebben we weinig instroom van nieuwe leiding uit onze eigen groep (dus: hebben we te weinig leden die doorstromen naar leiding)?
 • Blijven jullie leid(st)ers niet lang in leiding staan en hoe komt dat (voelen ze zich niet thuis in onze groep, heeft onze leiding nog tien andere hobby's, ...)?
 • Vragen we te veel engagement van onze leiding?
 • ...

Deze vragen kunnen je helpen om, waar nodig, je werking aan te passen, zodat de nieuwe leiding die je aanspreekt er ook niet na korte tijd de brui aangeeft.

Wie zoek je?

Alvorens in het wilde weg iedereen aan te spreken om bij jullie in leiding te komen, zit je best eens samen met je leidinggroep om te zien wie je zoekt. Jullie kunnen jezelf verschillende vragen stellen:

 • Hebben we vooral leiding nodig bij de jongste en/of bij de oudste takken (dus: hoe oud moet je leiding zijn, hebben ze al ervaring nodig, ...)?
 • Moet onze nieuwe leiding een techniekenknobbel hebben, zoeken we creatieve duizendpoten, ...?
 • Zoeken we mannelijke of vrouwelijk leiding of maakt dat niet uit?
 • ...

En stel je zeker ook de vraag of je (enkel) nood hebt aan leiding of dat andere vrijwilligers ook jullie werking kunnen ondersteunen. Kan iemand die goed is in organiseren, je fuif of groepsactiviteit mee vorm geven? Of ken je iemand die een vlotte pen heeft? Srpeek haar of hem aan om voor jullie groepsblaadje te schrijven of om jullie website mee te onderhouden!

Op basis van de profielen die zo opmaakt, kun je zeer gericht zoeken. Al is het natuurlijk niet verboden om iedereen aan te spreken.

Zorg er daarnaast voor dat wat je te bieden hebt, je nieuwe leiding voldoende aanspreekt en benoem wat in leiding staan zo fantastisch maakt (maar hou het realistisch). Bepaal ook van tevoren de verwachtingen naar nieuwe leiding (die zijn niet te zwaar?). Je kan daarbij de takraadmap en In}leiding als handige hulpmiddellen gebruiken om nieuwe leiding te laten kennis maken met scouting. Of informeer nieuwe leiding met een zelfgemaakte ABC-gids van je groep waarin alles staat wat ze moeten weten (je kan die trouwens ook aan jins geven):

 • praktische info (wanneer hebben jullie vergadering, wanneer hebben jullie welke jaarlijkse activiteiten, wat met verzekeringspapieren, ...);
 • info over tradities (belofte, totemisatie, ...) en gewoontes van je groep.

En je kan er tot slot ook de tien vaardigheden van een goede takploeg bij nemen. De perfecte leid(st)er bestaat immers niet. Zet je nieuwe leiding daarom in op haar of zijn sterktes!

Waar vind je nieuwe leiding?

Leiding die van buiten je groep komt? Kan perfect: je hoeft geen (lange) scouts- of gidsencarrière achter de rug te hebben, om het spel van scouting te spelen. Vaak zijn het immers vriend(inn)en of kenissen (die misschien ooit wel enkele jaartjes lid waren in je groep) en met een stoomcursus 'leiding geven in onze groep' kunnen zij gemakkelijk uitgroeien tot een top-leid(st)er.

Als je nieuwe leiding zoekt, kijk dan in de eerste plaats naar de mensen in je omgeving: vrienden en vriendinnen. Zij zullen het snelst te overtuigen zijn. En laat je zien op plaatsen waar +18-jarigen komen: maak reclame op het speelplein of in het jeugdhuis, eventueel een hogeschool in de buurt, buurtfeesten, ...

Leidingswervingsacties

De beste tip: je kan werken met een affichecampagne in het jeugdhuis of het sportcentrum, flyeren op scholen, ... maar iemand persoonlijk aanspreken werkt nog steeds het best. In de eerste plaats vrienden en vriendinnen, maar durf gerust ook 'wildvreemden' aan te spreken. Je zal er snel achterkomen of hij of zij interesse heeft!

Begin ook tijdig te zoeken! Doe op het einde van het werkjaar al een rondvraag bij je leidingsploeg: wie blijft er zeker nog een jaartje, wie twijfelt (en waarom)? Zo heb je al een beetje een zicht op je leidingsploeg voor het komende werkjaar. Merk je dat het krap zal worden, dan kan je tijdens de zomervakantie al starten met het werven van leiding (bvb. bij de speelpleinwerking in je buurt of door vriend(inn)en mee te nemen op kamp).

 • Rondbellen naar gestopte leden
  De meest gemakkelijke lijst van potentiële leiding, is de lijst met gestopte leden. Het kan zijn dat leden stopten toen ze kabouter/(zee)welp waren omdat ze moesten kiezen tussen verschillende hobby's. Maar nu hebben ze misschien wel vrije tijd of is die andere hobby toch niet meer zo boeiend. Hou hierbij volgende zaken in het achterhoofd:
  • Wie in de huidige leidingsploeg was bij de kabouters/(zze)welpen goed bevriend met degene die opbelt? Laat haar of hem bellen!
  • Bel niet te vroeg, maar ook niet te laat: tussen 18 uur en 20 uur is ideaal.
  • Alleen is maar alleen: met 5 kan je veel telefoontjes op 1 avond doen en maak je het nog plezant ook.
  • Heb je een voicemail aan de lijn, spreek zeker een korte, enthousiaste boodschap in en zeg naar wie ze kunnen terug bellen (schrijf op voorhand op wat je wil zeggen).
  • Voorzie korte tijd na de belactie een ontmoetingsmoment: een persoonlijk gesprek is vaak overtuigender dan een telefoontje.
 • Foerieren op kamp of weekend
  Dit is de beste manier om vriend(inn)en te overtuigen om bij je groep te komen: ze staan nog niet in leiding op kamp, maar kunnen wel jullie werking van op een afstand leren kennen. Een kamp is meestal ook een hoogtepunt van een jaar, dus veel kans dat er interesse en nieuwsgierigheid groeit om ook in september te starten als leiding!
 • Lijstjes met namen maken
  Laat op jullie groepsraad elke leid(st)er 3 namen opschrijven van mensen waarvan zij denken dat ze een goede leid(st)er zullen zijn. Leg alle namen samen: wie meer dan 1 keer genoemd is, zet je bovenaan je lijstje van 'aan te spreken mensen'. Bepaal samen met groepsraad wie wie aanspreekt.
 • Laat je zien
  In het jeugdhuis, op buurtfeesten, ... En val op: maak bierkaartjes of persoonlijke uitnodigingen, sjor en knutsel van alles in elkaar, ... Want wie niet gezien is, die kwijnt weg ...