Zoek
Aan de slag met competenties in de scouts
 • Wat zijn competenties?

  Lees meer
 • Welke competenties zijn er?

  Lees meer
 • Competentieprofielen

  Een profiel opstellen?

  Handig om te weten wie je juist zoekt. Aan de hand van het opstellen van een functieboom kan je gemakkelijk uitvissen wat de reden van de zoektocht is, welke taken allemaal onder die functie vallen en welke competenties iemand nodig heeft om die bepaalde taak uit te voeren.

  In 't kort:

  Wortels: een functie bestaat nooit zomaar, maar is geworteld in de (visie van) een organisatie.

  Daaruit komen een aantal competenties voort die eigenlijk verwacht worden van iedereen in de beweging: nl de

  Lees meer
 • Welke competenties leer je bij de scouts?

  Test je eigen competenties

  Zoals gezegd is een functie geworteld in de (visie van de) organisatie. Daaruit komen een aantal competenties voort die je kan verwachten van iedereen in de beweging. De basiscompetenties van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn gekoppeld aan de vijf basispijlers.

  Zelfwerkzaamheid > zelfontplooiing

  inzicht verwerven in de eigen sterke en zwakke kanten, interesses en ambities. Kansen benutten en uitdagingen opzoeken om

  Lees meer