Zoek
Alle tips voor een evenwichtige leidingsverdeling

Een goeie leidingsploeg is evenwichtig verdeeld. Maar hoe zorg je daarvoor?

Zoek met je leidingsploeg criteria die jullie belangrijk vinden en zet ze in volgorde van belangrijkst naar minst belangrijk. Achteraf helpt dat om voor een bepaalde leidingsverdeling te kiezen.

Mogelijke criteria:

 • Evenwicht ervaren-nieuwe leiding
 • Evenwicht interesses
 • Evenwicht karakters
 • Eerstejaars leiding niet bij de oudste takken
 • Hoeveel leiding per takploeg?
 • Geen koppeltjes samen in leiding
 • Evenwicht jongens/meisjes
 • Continuïteit: iemand met ervaring in die tak blijft daar nog een jaar om ervaring door te geven.
 • Vrienden
 • Geen leiding als er familie in dezelfde tak zit
 • Geen broers of zussen samen in leiding
 • Geen kliekjes
 • Groepsleiding staat niet samen in dezelfde tak
 • Leiding die meegroeit met leden
 • De leiding heeft talenten die aansluiten bij de leefwereld van de leden. Bijvoorbeeld creativiteit bij de kapoenen of avontuurlijke ingesteldheid bij givers.

Hou bij een leidingsverdeling ook rekening met de ideale verhouding leden/leiding. Wanneer jullie een gemengde groep zijn, vragen we ook om in elke gemengde tak minstens 1 leider en minstens 1 leidster te hebben.