Zoek
Leiding zoeken en vinden?!

Balanceert jouw groep elk jaar opnieuw op het 'net genoeg leiding'-randje of voorzie je in de toekomst een leidingstekort? Hieronder vind je enkele tips en concrete acties die je kan doen om je leidingsploeg te versterken.

Waarom hebben we een leidingstekort?

Een belangrijke bijkomende vraag die je je moet stellen, is: hoe komt het dat je met een leidingstekort kampt? Het kan toeval zijn, maar misschien schort er iets aan je werking. Even stilstaan bij jullie werking kan dus zeker geen kwaad:

 • Hebben jullie weinig instroom van nieuwe leiding uit onze eigen groep (heb je te weinig leden die doorstromen naar leiding)?
 • Blijven jullie leid(st)ers niet lang in leiding staan en hoe komt dat (voelen ze zich niet thuis in onze groep, heeft je leiding nog tien andere hobby's...)?
 • Vraag je te veel tijd en engagement aan je leiding?
 • ...

Deze vragen kunnen je helpen om, waar nodig, je werking aan te passen en bij te sturen, zodat de nieuwe leiding die je aanspreekt er ook niet na korte tijd de brui aangeeft.

Wie zoek je?

Voor je in het wilde weg iedereen aanspreekt om bij jullie in leiding te komen, zit je best eens samen met je leidinggroep om te zien wie je zoekt. Jullie kunnen jezelf verschillende vragen stellen:

 • Heb je vooral leiding nodig bij de jongste en/of bij de oudste takken (dus: hoe oud moet je leiding zijn, hebben ze al ervaring nodig...)?
 • Heeft je nieuwe leiding een techniekenknobbel nodig of zoek je creatieve duizendpoten...?
 • Zoek je mannelijke of vrouwelijk leiding of maakt dat niet uit?
 • ...

En stel je ook de vraag of je enkel nood hebt aan leiding of dat andere vrijwilligers ook jullie werking kunnen ondersteunen. Kan iemand die goed is in organiseren, je fuif of groepsactiviteit mee vorm geven zonder takleiding te worden? Of ken je iemand met een vlotte pen? Spreek hen aan om jullie groepsblaadje te schrijven of om jullie website te onderhouden!

Op basis van de profielen die zo opmaakt, kan je zeer gericht zoeken. Al is het natuurlijk niet verboden om iedereen aan te spreken.

Zorg er voor dat wat je te bieden hebt, je nieuwe leiding voldoende aanspreekt en maak duidelijk wat in leiding staan zo fantastisch maakt (maar hou het realistisch). Bepaal ook op voorhand de verwachtingen naar je nieuwe leiding toe (zijn die niet te zwaar?). Je kan daarbij de takraadmap en In}leiding als handige hulpmiddelen gebruiken om je nieuwe leiding te laten kennis maken met scouting. Of informeer nieuwe leiding met een zelfgemaakte ABC-gids van je groep waar alles in staat wat ze moeten weten  (je kan die ook aan je jins geven) Geef zeker informatie door over:

 • Praktische informatie: Wanneer hebben jullie vergadering, hebben jullie jaarlijkse activiteiten, wat met verzekeringspapieren...
 • Informatie over tradities (belofte, totemisatie...) en gewoontes van je groep.

En je kan er tot slot ook de tien vaardigheden van een goede takploeg bij nemen. De perfecte leid(st)er bestaat immers niet. Zet je nieuwe leiding daarom in op haar of zijn sterktes! Hoe je dit aanpakt, kan je in het luik Talenten nalezen. 

Waar vind je nieuwe leiding?

Leiding die geen lid was van je groep? Kan perfect: je hoeft geen (lange) scouts- of gidsencarrière achter de rug te hebben om een goede leid(st)er te zijn. Vaak zijn het vrienden of kennissen (die misschien ooit wel enkele jaartjes lid waren in je groep) die je uit de nood helpen. Dankzij een stoomcursus 'leiding geven in onze groep' kunnen zij gemakkelijk uitgroeien tot een top-leid(st)er.

Als je nieuwe leiding zoekt, kijk daarom in de eerste plaats naar de mensen in je omgeving: vrienden, buren... Zij kan je het snelst overtuigen. En laat je zien op plaatsen waar 18-jarigen komen: maak reclame op de speelpleinwerking bij de monitoren of in het jeugdhuis, een hogeschool in de buurt, buurtfeesten...

Leidingswervingsacties

Je kan werken met affiches en flyers in het jeugdhuis of het sportcentrum, flyeren op scholen, broodzakken laten bedrukken... maar iemand persoonlijk aanspreken werkt nog steeds het best. Durf 'wildvreemden' aan te spreken. Je zal er snel achterkomen of ze interesse hebben!

Begin ook tijdig met zoeken! Hou op het einde van het werkjaar al een rondvraag bij je leidingsploeg: wie blijft er zeker nog een jaar, wie twijfelt (en waarom), welke jinners willen in leiding komen? Zo heb je al een zicht op je leidingsploeg voor het komende werkjaar. Merk je dat het krap wordt, start dan tijdens de zomervakantie al met het werven van leiding (bij de speelpleinwerking in je buurt of door je niet-scoutsvrienden mee te nemen op kamp).

 • Rondbellen naar gestopte leden
  De meest gemakkelijke lijst van potentiële leiding, is de lijst met gestopte leden. Sommige leden stopten toen ze kabouter/(zee)welp waren omdat ze moesten kiezen tussen verschillende hobby's. Maar nu hebben ze misschien wel vrije tijd of is die andere hobby toch niet meer zo boeiend. Hou hier volgende zaken in het achterhoofd:
  • Wie in de huidige leidingsploeg was bij de kabouters/(zee)welpen goed bevriend met degene die je wil opbellen? Laat hen bellen!
  • Alleen is maar alleen: met 5 kan je veel telefoontjes op 1 avond doen en maak je het nog plezant ook.
  • Heb je een voicemail aan de lijn, spreek een korte, enthousiaste boodschap in en zeg naar wie ze kunnen terug bellen (schrijf op voorhand op wat je wil zeggen).
  • Organiseer na de belactie een ontmoetingsmoment: een persoonlijk gesprek is vaak overtuigender dan een telefoontje.
 • Foerieren op kamp of weekend
  Dit is de beste manier om vrienden te overtuigen om bij je groep te komen: ze staan nog niet in leiding op kamp, maar kunnen jullie werking van op een afstand leren kennen. Een kamp is meestal ook het hoogtepunt van een jaar, dus veel kans dat de motivatie, interesse en nieuwsgierigheid groeit om in september te starten als leiding!
 • Lijstjes met namen maken
  Laat op jullie groepsraad iedereen 3 namen opschrijven van mensen waar zij van denken dat ze een goede aanvulling zullen zijn op je ploeg. Leg alle namen samen: wie meer dan 1 keer genoemd is, zet je bovenaan je lijst van 'aan te spreken mensen'. Spreek op je groepsraad af wie wie aanspreekt.
 • Laat je zien
  Ga langs in het jeugdhuis, op buurtfeesten, hogescholen. Probeer om op te vallen: maak bierkaartjes, persoonlijke uitnodigingen, sjor en knutsel van alles in elkaar. Hou het milieu wel in het hoofd. Flyers die onmiddellijk de grond in belanden, zijn misschien niet de juiste keuze voor je actie.