Zoek
Sharing is caring. Over gedeeld gebruik van scoutslokalen

"Delen is het nieuwe hebben." Gedeeld gebruik lijkt wel hot. Scouts en Gidsen Vlaanderen vindt dat scoutsgroepen dit ook moeten overwegen voor hun lokaal.


Voor gedeeld gebruik van scoutslokalen valt namelijk heel wat te zeggen:

 • Het stimuleert ontmoeting. Scoutsgroepen kunnen zo andere verenigingen leren kennen. Samenleven zorgt ook voor conflict, maar niets dan niet via afspraken kan worden geregeld.
 • Het is vaak goedkoper, want je kan de vaste kosten delen. Zo wordt het onderhoud minstens voor de helft goedkoper. In veel steden kunnen scoutsgroepen ook infrastructuursubsidies aanvragen voor renovatie. Vaak wordt er van de groep zelf ook een bijdrage gevraagd. Dit kan oplopen tot een paar tienduizenden euro's, een kost die dan door meerdere verenigingen tezamen kan worden gedragen. 
 • Financieel onmogelijk (en onverantwoord?) voor overheden om voor elke vereniging een apart ruimte te voorzien. Er zijn al verschillende gemeentes die nu al erg aansturen om een jeugdlokaal te delen met meerdere organisaties.
 • Scoutslokalen zijn veelal mee betaald met overheidsgeld en horen zo optimaal die gemeenschap te dienen (bv. een percentage gedeeld gebruik a rato van gemeenschapsgeld dat in het lokaal is gestoken).
 • Het zorgt ervoor dat infrastructuur optimaal gebruikt wordt. Lokalen zorgen voor een (grote) voetafdruk op de schaarse ruimte in Vlaanderen of Brussel en dat zeker (maar niet alleen) in steden.
 • Eén van de basispijlers van scouting is 'Dienst'. Het delen van scoutslokalen is ook een vorm van dienst aan de samenleving.


Ruimtegebruik in Vlaanderen in 2015


Daarom wil Scouts en Gidsen Vlaanderen groepen stimuleren om gedeeld gebruik van hun lokaal minstens te overwegen. De organisatie nam in december 2015 daarom deze visie aan:

 • "Als scoutsgroepen op zoek zijn naar een plek, is onderdak vinden bij een ander een valabele optie."
 • "Scoutsgroepen met een eigen lokaal moeten bereid zijn om die te gaan delen met andere organisaties. Dus als je als groep gaat investeren in je lokaal, denk dan na over gedeeld gebruik."

Trouwen, scoutslokalen zijn ingedeeld in kleinere ruimtes (omwille van takwerking) en dus relatief makkelijk deelbaar met andere verenigingen. Scoutswerking is ook vaak geconcentreerd op bepaalde tijdstippen in een week en in een jaar wat maakt dat het lokaal zich leent voor gedeeld gebruik.

En ook: delen is niet gelijk aan verhuren. Delen is gemakkelijker want het is altijd dezelfde vereniging waar je mee te maken hebt en dus gemakkelijker om afspraken mee te maken.

 

Voor goed gedeeld gebruik zijn er wel voorwaarden. Zorg dus dat deze vervuld zijn:

 • Tussen gelijkwaardige partners: men houdt rekening houdt met de eigenheid van scouting als jeugdbeweging.
 • Delen met complementaire partners, niet alleen wat betreft de periode van gebruik van ruimtes.
 • Als scoutsgroepen het eigen lokaal gaan delen, mogen we verwachten dat anderen ook hun ruimtes open stellen (zoals scholen, overheid ...). Gedeelde verantwoordelijkheid!
 • Een scoutsgroep heeft steeds het exclusief gebruik over minstens 1 leidingslokaal (belangrijk voor goede sfeer onder leidingsploeg en bevat vaak kostbaar materiaal), 1 materiaallokaal (omwille van de waarde van het materiaal) en 1 taklokaal (zodat er iets in de week kan blijven liggen, decors geknutseld kunnen worden, tenten kunnen drogen, ....). Met ruimte voor maatwerk.
 • Rechtszekerheid op langere termijn is aangewezen. De verschillende gebruikers kunnen zo een duurzame band opbouwen en krijgen tegelijk de zekerheid dat ze gelijkwaardige partners zijn en geen concurrenten voor dezelfde beperkte ruimte. Ook omdat er bij scoutsgroepen veel wissels van (groeps)leiding zijn, is een stabiele partner aangewezen.
 • Gedeeld gebruik moet goed omkaderd worden, zowel juridisch (rechtsszekerheid, verzekeringen, aansprakelijkheid, ...) als praktisch (goede afspraken, overlegmomenten, ...). Hiervoor wordt er best geleerd uit good practice voorbeelden.
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen hoort groepen praktische ondersteuning en goede omkadering te bieden zodat ze de juiste afspraken maken over het gemeenschappelijk gebruik.

 

Met wie zou een scoutsgroep ruimte kunnen delen?

 • Met speelpleinwerkingen: je lokaal is in de zomervakantie toch niet zo druk gebruikt. Bv. Scouts en Gidsen Boven-Lo.
 • Met muziekgroepjes die repetitieruimte zoeken voor tijdens de week.
 • Met sportwerkingen: bv. Gidsen Beveren die op woensdagnamiddag een dansclub hun lokaal laten gebruiken.
 • Met scholen: bv. Xaveriuscollege en Scouts Xaverius-St.Rita delen een speelplaats. Of sanitair delen, zoals Scouts en Gidsen HDB uit Gentbrugge doet met de naastgelegen school.

 

Good practice?

 • De scouts van Baasrode gaan in hun nieuwbouwlokalen tijdens de zomermaanden de speelpleinwerking Speelplaneet laten doorgaan.
 • Scouts 4811 Kristus Koning uit Wilrijk wil in hun nieuw lokaal ook speelpleinwerking ‘Kindervreugd’ een plaats geven: "In onze uitbreiding van het lokaal houden we rekening met de noden van de speelpleinwerking (zoals bijkomend sanitair en een extra opslagruimte voor spelmateriaal). Zo kunnen zij in de toekomst elke vakantieperiode én op woensdagnamiddagen hun werking in onze lokalen laten doorgaan. Op deze manier worden onze lokalen optimaal benut en kan een bredere doelgroep van ons speelterrein genieten. We merken immers dat "scouts" een onbekende organisatie is voor heel wat kansarme gezinnen met een multiculturele achtergrond. Door een nauwe samenwerking met Kindervreugd hopen we deze drempel te verkleinen."
 •  Je kan ook eenmalig je lokaal laten gebruiken door anderen, zonder tegenprestatie. Scouts 30ste Prins Boudewijn in Antwerpen zette hun lokaal bijvoorbeeld in als inzamelpunt voor kleren voor vluchtelingen. Is je eigen lokaal delen met een vereniging die (al dan niet tijdelijk) geen eigen lokaal heeft, niet altijd een goede daad?

 

Meer informatie?

De Ambrassade is als koepel van het jeugdwerk in Vlaanderen ook een grote voorstander van gedeeld gebruik. Op hun website vind je bijvoorbeeld een handleiding 'Ruimte delen, hoe doe je dat?' en tips voor het delen van jeugdwerkinfrastructuur.