Zoek
Nieuwe tool om alle jeugdinfrastructuur in kaart te brengen

Ben jij lokaalverantwoordelijke, groepsleider of verantwoordelijke lokaalbeheer? Check dan je mail en zorg ervoor dat jullie scoutslokaal op de GIS-laag komt. Dat zal het lokalenbeheer makkelijker maken.

De Vlaamse overheid heeft een GIS, een geografisch informatiesysteem, waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd worden. Elke grote "sector" heeft zo zijn eigen laag gekregen. De basisvoorzieningen zoals gas- en elektriciteitsleidingen zijn al ingevoerd. Nu heeft de jeugdwerksector ook een eigen laag gekregen. Elke groep kreeg daarvoor een unieke URL waarop de gegevens van de groepen ingevuld kunnen worden.

Per groep kregen volgende mensen de mail met de unieke URL:

  • De persoon die als verantwoordelijke lokaalbeheer in het lokalenvisum is ingegeven;
  • Degene met de functie LOK (lokaalverantwoordelijke) in de groepsadministratie;
  • De groepsleiding.