Zoek
Aan de slag met het lokalenvisum

Als je start als nieuwe groepsleiding, verwachten we dat je het lokalenvisum invult. Als je als groepsleiding de voorbije jaren het lokalenvisum al invulde, hoef je dit opnieuw te doen. Het volstaat om te kijken hoe ver je staat met het aanpakken van het actieplan voor je scoutslokaal.

Het lokalenvisum is een handige checklist waarmee je de staat van het lokaal kan opmeten. Voer de resultaten in het digitaal systeem in en je krijgt meteen een actieplan dat je vertelt welke ingrepen het dringendst zijn.

Het lokalenvisum is verplicht te gebruiken door elke groep omdat een goed onderhouden lokaal leidt tot een betere groep, da's bewezen. De districtscommissaris en lokalen@scoutsengidsenvlaanderen.be staan klaar om te helpen waar nodig.

Hoe werkt het lokalenvisum?

METEN

  • Je krijgt een papieren visum van je districtscommissaris die ook met jou een deadline afsprak.
  • Beantwoord alle meetvragen. Loop hiervoor door het lokaal met het lokalenvisum, of doe het meteen online. Als je groep een lokaalverantwoordelijke heeft, of als een vzw zich bezighoudt met het lokaal, dan spreek je het best af om samen de vragen te beantwoorden.
  • De meetvragen zijn opgedeeld in rubrieken met een tiental vragen. Je kan op de meeste vragen alleen JA of NEE antwoorden. Sommige vragen zijn gewoon NIET VAN TOEPASSING.
  • Bevinden de lokalen zich op verschillende adressen, vul dan één visum in per locatie. Je krijgt dan een actieplan per lokaal.

WETEN

  • Door de antwoorden online in te voeren, krijg je meteen een actieplan op maat. Met dat actieplan kan je aan de slag om het lokaal te verbeteren. Het is al meteen opgedeeld in prioriteiten.
  • Het actieplan is opgesteld rond minimumnormen voor een scoutslokaal. Die normen zijn opgesteld aan de hand van de wettelijke normen, aangevuld met regels van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zodra die minimumnormen in orde zijn, kan je naar een goed uitgerust scoutslokaal toewerken.

ACTIE

  • Samen met je DC zet je de acties op een tijdslijn. Het actieplan en de goedkeuring worden genoteerd op de doordrukbladeren in het midden van het visum. Daarna volgt er ook een goedkeuring van de DC.
  • Vanaf dat moment start jullie tijd om het actieplan uit te voeren.

Vragen? Stuur een mailtje naar lokalen@scoutsengidsenvlaanderen.be.

lokalenvisum Scouts en Gidsen Vlaanderen