Zoek
Ruimtelijke ordening

Zonering als voorwaarde voor het bouwen of renoveren van jeugdlokalen

Wil je nieuwe lokalen bouwen of grote renovatiewerken organiseren aan de bestaande lokalen? Dan moet je een vergunning aanvragen. Of je een vergunning krijgt is afhankelijk van de ruimtelijke plannen. Voor je een aanvraag voor vergunning indient is het niet slecht te checken in welke zone de lokalen liggen. Mocht het lokaal in een foute zone liggen, dan ben je maar beter op de hoogte én goed geïnformeerd.

Een vergunning vraag je aan bij de gemeente. Of je een vergunning krijgt hangt af van de ruimtelijke plannen. Deze plannen zijn opgedeeld in zones. Elke zone legt regels op in verband met stedenbouwkundige voorschriften (bestemming van gebouwen, bouwvolume, inplanting). Een gebouw dat niet voldoet aan deze regels is zonevreemd.

Een scoutslokaal zou in een woonzone of recreatiezone moeten liggen. Mocht dit niet zo zijn, is er geen directe reden tot paniek. Meestal stonden deze gebouwen er al voordat de verschillende bestemmingen op de gewestplannen werden vastgelegd (jaren '70). Zonevreemd is dus zeker niet hetzelfde als "illegaal". Vlaanderen kent zeer veel zonevreemde gebouwen.

Als je een vergunning aanvraagt voor ingrepen aan een zonevreemd lokaal zal de gemeente bekijken in welke de mate die ingrepen botsen met de regels. In ruimtelijk kwetsbaar gebied (natuurreservaten, bosgebied, valleigebied...) stelt de wetgever zich strenger op dan in niet-kwetsbaar gebied.

Hoe zoek je uit of je lokalen zonevreemd liggen? Een stappenplan!

We bieden je een stappenplan aan waarmee je kan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op een bepaalde plek een jeugdlokaal te bouwen of te renoveren. Het vereist heel wat snuffelwerk doorheen de technische plannen van de gemeente. Maar geen nood, we begeleiden je van A tot Z! Lukt het toch niet? Stuur dan een mailtje naar lokalen@scoutsengidsenvlaanderen.be en stel jouw concrete vraag.

Het is belangrijk dat je alle stappen doorloopt! Het is niet omdat bij stap 1 blijkt dat het lokaal in de juiste zone ligt, dat het bij de verdere stappen ongewijzigd blijft.

Download het stappenplan

Wil je meer informatie?

Neem dan de brochure Ruimtelijke Ordening en Jeugdverblijven bij de hand. Deze brochure werd ontwikkeld door de Vlaamse Overheid in samenwerking met het jeugdwerk en kwam tot stand naar aanleiding van de zonevreemde ligging van vele jeugdverblijven. In begrijpbare taal wordt er uitgelegd wat ruimtelijke ordening eigenlijk is.

Indien je het lokaal ook als weekend- of kampplaats verhuurd wordt kan je een kijkje nemen op www.cjt.be/ondersteuning