Zoek
Stappenplan erkenning jeugdverblijf

Stap 1: Voorbereiding inspectiebezoek brandweer

Deze stap is de meest intensieve stap. Jullie lokale brandweer moet het lokaal keuren aan de hand van de brandveiligheidsnormen die het decreet voor jeugdverblijven voorziet.

Brandveiligheid

De normen staan in bijlage (vanaf pagina 7) bij het decreet.

Technische installatie

Elektriciteit

 • Is de elektrische installatie in orde en is die gekeurd door een erkende controle-instantie? Een lijst van de erkende controle-instanties staat bij de FOD Economie.
 • Heb je het positieve controle-advies of attest van de keuring?
 • 5 jaarlijkse controle (conform richtlijnen voor bedrijven)
 • Heb je elektriciteitsschema's van het lokaal?

Gasinstallatie

 • Is de gasinstallatie in orde en is die gekeurd door een erkende controle-instantie?
 • Heb je het positieve controle-advies of attest van de keuring?
 • Tweejaarlijkse keuring

 

Handige documenten

 

Stap 2: Inspectiebezoek door de brandweer aanvragen

Dit vraag je aan bij je burgemeester. Hiervoor bestaat een handige modelbrief.

 

Stap 3: Erkenningsaanvraag verzenden naar Toerisme Vlaanderen

Benodigdheden

 • Aanvraagformulier erkenning
 • Bewijs goed gedrag en zeden van de aanvrager (max. 3 maanden oud)
 • Brandveiligheidsattest uitgegeven door burgemeester of advies van brandweer op de bouwplannen
 • Statuten van VZW of ondertekende intentieverklaring ter nastreving van doelstellingen 'Toerisme voor Allen'
 • Praktische info van het verblijf (huishoudelijk reglement, verhuurcontract, website...)

Stap 4: Inspectie door Toerisme Vlaanderen

Een medewerker van Toerisme Vlaanderen maakt een afspraak voor een bezoek en controleert:

 • Doelstellingen 'Toerisme voor Allen'
 • Hygiëne-, veiligheids-, comfort- en classificatienormen
 • Statistische gegevens (overnachtingscijfers per maand)

 

Stap 5: Toegankelijkheidsdoorlichting

Een erkend adviesbureau voor toegankelijkheid voert een toegankelijkheidsdoorlichting uit.

 

Stap 6: Antwoord van Toerisme Vlaanderen

Binnen de drie maanden na de aanvraag volgt een antwoord van Toerisme Vlaanderen. De erkenning wordt aanvaard of geweigerd.

Bij weigering/geen antwoord binnen de drie maanden, kan de uitbater binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de minister van Toerisme. Max. 30 dagen na het aantekenen van beroep volgt een uitspraak.

 

Stap 7: Na vijf jaar nieuw brandveiligheidsattest bezorgen

Een brandveiligheidsattest is vijf jaar geldig. Ongeveer een jaar voor het verstrijken van het attest ontvang je een verwittiging van Toerisme Vlaanderen. Vraag tijdig een nieuw exemplaar aan, want dit duurt vaak meerdere maanden.

Succes!


Je kan ook een pdf-versie van dit stappenplan downloaden.