Zoek
Stappenplan erkenning jeugdverblijf

Stap 1: Voorbereiding inspectiebezoek brandweer

Deze stap is de meest intensieve stap. Sommige attesten of keuringsbewijzen zullen zoek zijn of hebben jullie nog niet. Het is echter belangrijk om deze attesten voor te leggen aan de brandweer. Zo niet zal de brandweer jullie lokaal geen positief advies geven ter uitreiking van het brandveiligheidsattest, wat cruciaal is voor de erkenning van je lokaal.

Brandveiligheid

 • Branddeuren
  • Zijn de geplaatste deuren branddeuren?
  • Zijn deze geattesteerd?
 • Brandalarm
  • Is er een brandalarm geplaatst in het lokaal?
  • Is dit gekeurd door een brandpreventiefirma of controle-instantie?
 • Brandblussers
  • Hangt er in elk lokaal minstens 1 brandblusser?
  • Zijn de brandblussers gekeurd?
 • Scheidingswanden van compartimenten (lokalen)
  • Voldoet de muur of vloer aan de wettelijke norm: NBN 713-020 (contacteer de dienst vergunningen van je lokale overheid, de brandweer of je architect)
  • Heb je hiervan een attest (uitgereikt door een architect)?
 • Noodverlichting
  • Is elke nooduitgang aangegeven door noodverlichting?
  • Is deze noodverlichting gekeurd en geattesteerd?
 • Evacuatieplan
  • Hangt er in elke ruimte een evacuatieplan?

Technische installatie

Elektriciteit

 • Is de elektrische installatie in orde en is die gekeurd door een erkende controle-instantie?
 • Heb je het positieve controle-advies of attest van de keuring?
 • 5 jaarlijkse controle (conform richtlijnen voor bedrijven)
 • Heb je elektriciteitsschema's van het lokaal?

Gasinstallatie

 • Is de gasinstallatie in orde en is die gekeurd door een erkende controle-instantie?
 • Heb je het positieve controle-advies of attest van de keuring?
 • Tweejaarlijkse keuring
 • Heb je gasschema's van het lokaal?

Handige documenten

 

Stap 2: Inspectiebezoek door de brandweer aanvragen

Dit vraag je aan bij je burgemeester. Hiervoor bestaat een handige modelbrief.

 

Stap 3: Erkenningsaanvraag verzenden naar Toerisme Vlaanderen

Benodigdheden

 • Aanvraagformulier erkenning
 • Bewijs goed gedrag en zeden van de aanvrager (max. 3 maanden oud)
 • Brandveiligheidsattest uitgegeven door burgemeester of advies van brandweer op de bouwplannen
 • Statuten van VZW of ondertekende intentieverklaring ter nastreving van doelstellingen 'Toerisme voor Allen'
 • Praktische info van het verblijf (huishoudelijk reglement, verhuurcontract, website...)

Stap 4: Inspectie door Toerisme Vlaanderen

Een medewerker van Toerisme Vlaanderen maakt een afspraak voor een bezoek en controleert:

 • Doelstellingen 'Toerisme voor Allen'
 • Hygiëne-, veiligheids-, comfort- en classificatienormen
 • Statistische gegevens (overnachtingscijfers per maand)

 

Stap 5: Toegankelijkheidsdoorlichting

Een erkend adviesbureau voor toegankelijkheid voert een toegankelijkheidsdoorlichting uit.

 

Stap 6: Antwoord van Toerisme Vlaanderen

Binnen de drie maanden na de aanvraag volgt een antwoord van Toerisme Vlaanderen. De erkenning wordt aanvaard of geweigerd.

Bij weigering/geen antwoord binnen de drie maanden, kan de uitbater binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de minister van Toerisme. Max. 30 dagen na het aantekenen van beroep volgt een uitspraak.

 

Stap 7: Na vijf jaar nieuw brandveiligheidsattest bezorgen

Een brandveiligheidsattest is vijf jaar geldig. Ongeveer een jaar voor het verstrijken van het attest ontvang je een verwittiging van Toerisme Vlaanderen. Vraag tijdig een nieuw exemplaar aan, want dit duurt vaak meerdere maanden.

Succes!


Je kan ook een pdf-versie van dit stappenplan downloaden.