Zoek
Zet je lokaal voor 15 april op www.jeugdmaps.be en vermijd onroerende voorheffing

Voor elk gebouw moet er onroerende voorheffing betaald worden. Behalve voor jeugdlokalen in Vlaanderen en Brussel! Dat is goed nieuws, want op die manier bespaar je als jeugdwerkorganisatie gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor je jeugdlokaal of jeugdhuis. Hier kom je te weten hoe je de vrijstelling kan aanvragen.

Ben jij lokaalverantwoordelijke, groepsleider of verantwoordelijke lokaalbeheer? Check dan je mail en zorg ervoor dat jullie scoutslokaal op de GIS-laag komt. Dat maakt het lokalenbeheer gemakkelijker

De Vlaamse overheid heeft een GIS, een geografisch informatiesysteem, waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd worden. Elke grote "sector" heeft zo zijn eigen laag gekregen. De basisvoorzieningen zoals gas- en elektriciteitsleidingen zijn al ingevoerd. Nu heeft de jeugdwerksector ook een eigen laag gekregen. Elke groep kreeg daarvoor een unieke URL waarop de gegevens van de groepen ingevuld kunnen worden.

Per groep kregen volgende mensen de mail met de unieke URL:

  • De persoon die als verantwoordelijke lokaalbeheer in het lokalenvisum is ingegeven;
  • Degene met de functie LOK (lokaalverantwoordelijke) in de groepsadministratie;
  • De groepsleiding.