Zoek

17 Jun - Attesten voor belastingaftrek van kampgeld

Ouders kunnen, voor hun -12-jarige kinderen, de kosten voor kampen en weekends aftrekken van hun belastbaar inkomen. Als groepsleiding kan je daar een attest voor uitschrijven. Bij de jeugddienst van je gemeente kan je blanco attesten voor jouw groep aanvragen, invullen en aan de de ouders bezorgen.
Ook sommige ziekenfondsen geven een toelage wanneer jongeren bij een jeugdbeweging zijn. De regeling is voor elk ziekenfonds verschillend, meestal volstaat het een kopie van de lidkaart binnen te brengen. Ouders moeten hiervoor zelf de nodige stappen zetten.

Vanuit de verbondsleiding ondersteunen we deze regeling, echter met de opmerking dat het niet wenselijk zou zijn om op basis hiervan deelnameprijzen voor kampen of activiteiten te verhogen. Niet alle gezinnen kunnen immers van deze belastingsvermindering genieten; vooral lagere inkomens zouden dan extra worden benadeeld.