Zoek

17 Dec - Update medische fiche

Hiermee willen we leiding herinneren aan het belang van de “medische fiches”. Dergelijke steekkaart met informatie over de gezondheid van je leden moet jaarlijks per kind door de ouders worden ingevuld en ondertekend. Het is van groot belang dat je deze fiche nauwkeurig naleest, zorgvuldig bewaart en steeds bij de hand hebt op weekends en kampen. De verstrekte info op deze fiches is namelijk essentieel om te weten welke zorg je leden nodig hebben en welke verzorging je hen kan of mag verstrekken in geval van nood. Het immers verboden om als leid(st)er op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren; ook het verstrekken van lichte medicatie zoals Dafalgan of Aspirine is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via de medische fiche vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp. Download: aangepaste medische fiche.