Zoek

31 Mar - Strikt rookverbod jeugdlokalen: strenge controles

Als de rook om je hoofd is verdwenen ....

Sinds januari 2006 is het strikt verboden te roken in jeugdlokalen.
De regels zijn eenvoudig. Je mag nooit en onder geen enkel voorwendsel roken in een jeugdlokaal. Het doet er niet toe of dit een leidingslokaal, materiaalhok, tent of andere ruimte is, het doet er ook niet toe of er ramen openstaan, er rookafzuiging is, er enkel rokers aanwezig zijn, er geen leden aanwezig zijn, het geen scoutsactiviteit is, ... Er mogen in het lokaal ook geen elementen aanwezig zijn die wijzen op roken, zelfs geen propere asbakken (dit wordt gecontroleerd!). Aan alle ingangen van het lokaal moeten stickers hangen met een rookverbodsteken.

Er wordt sinds kort strikt gecontroleerd, mogelijk krijg je eerst een waarschuwing maar in principe kan je direct een stevige boete krijgen. Denk niet dat je geen controle kan krijgen, zelfs de meest afgelegen lokalen krijgen controle en het aantal controles is gevoelig toegenomen. Daarbij kan het voldoende zijn dat de controleur door een raam naar binnen kijkt en een lege asbak ziet staan om een boete te krijgen.

Meer info vind je in deze folder en op www.drugsinbeweging.be

Smoke on the water!