Zoek

05 Jan - Onderzoek op komst

Sinds kort zijn de Vakgroep Sociologie en de Vakgroep Agogiek van de Universiteit Gent in opdracht van de Vlaamse overheid (afdeling Jeugd) van start gegaan met een studie over jeugdbewegingen.
Met dit onderzoek proberen we zicht te krijgen op de toestand van de Vlaamse jeugdbewegingen anno 2010. Deze informatie laat ons toe de beleidsmakers in te lichten over wat leeft in jullie groepen, en hun aandacht te vestigen op jullie noden en behoeften. Daarnaast kan dit onderzoek ook rechtstreeks bijdragen tot Scouts en Gidsen Vlaanderen, door een beeld te scheppen van waar jullie sterk in zijn, waar de problemen zitten en waar jullie in kunnen groeien. Daarom zijn we ook van plan om ons te buigen over de thema’s die jullie zelf naar voor schuiven. Om al dit moois te bereiken dient er heel wat werk te worden verricht. Vanaf het begin van 2010 willen we de leiding en leden bevragen van een veertigtal groepen via een internetvragenlijst. Voor de leden zullen we dit aanvullen met schriftelijke vragenlijsten. We zullen jullie medewerking in elk geval hard nodig hebben. Tot dan!
Vragen? Mail naar Els Bosmans (structuren@scoutsengidsenvlaanderen.be)