Zoek

16 Feb - herziening gift voor Haïti

Onmiddellijk na de aardbeving in Haïti namen de pedagogische staf en het verbondsbureau (het dagelijks bestuur van deze beweging) zich voor om een bedrag te storten van in totaal 15.000 euro voor hulp aan de slachtoffers van deze ramp. Een deel daarvan (10.000) voor directe noodhulp; 5.000 voor de werking van scouts en gidsen ter plaatse, die gericht is op gemeenschapsontwikkeling en bijdraagt aan wederopbouw. Dit gebeuren liet niemand onberoerd. Onmiddellijk inspelend op de actualiteit, was een gift vanuit het verbond mogelijk een betekenisvol voorbeeld om groepen aan te moedigen tot eigen actie.
Onze beheerders en de verbondscommissie (de nationale leiding) wezen er echter op dat binnen de werkingsmiddelen van onze vereniging geen budget voor noodhulp werd begroot. Daardoor werd de bijdrage van Scouts en Gidsen Vlaanderen herleid tot 5.000 euro voor heropbouw via scouting in Haïti vanuit een fonds voor solidariteitsprojecten, en 5.000 euro buiten de begroting vanwege het noodkarakter.
.
oorspronkelijk bericht