Zoek

09 Mar - Scouts & Gidsen in Zone Stad

De aflevering van Zone Stad die op maandag 8 maart op VTM werd uitgezonden, speelde zich af in het scoutingmilieu. Daartoe werd door het productiehuis het script vooraf aan ons voorgelegd. Met de staf van onze nationale leiding bekeken we dit kritisch, op basis waarvan een aantal morele aanpassingen in het scenario werden aangebracht. Aangezien de initiatiefnemers zich hoe dan ook hadden voorgenomen om een aflevering te maken in een setting met scouts en gidsen, vonden we het aangewezen om ons hierop te betrekken. Dit gaf ons de kans om minimale bijsturing te kunnen geven aan het project. De opnames gebeurden dan ook in samenspraak met Scouts en Gidsen Vlaanderen en met steun vanuit onze Hopper Winkel, zoals vermeld in de eindgeneriek.

We zijn ons ervan bewust dat het optreden van scouts en gidsen in dergelijke “fictie” moet aansluiten bij de politie- & misdaad-atmosfeer en dus - per definitie - niet representatief is voor de werking van onze jeugdbeweging; overigens voor geen enkele omgeving. Natuurlijk situeert geen enkele vereniging, bedrijf of milieu zichzelf werkelijk binnen dergelijke criminele omstandigheden; elke van deze sectoren kan echter relevant zijn als decor voor een fictief stuk, zonder dat dit afbreuk doet aan te waardigheid van die sector; precies omdat het fictie is.

Het spreekt vanzelf dat dergelijke reeks geen portret of documentaire brengt over onze vereniging maar deze geheel buiten een realistische context portretteert. We mogen er immers van uitgaan dat kijkend Vlaanderen voldoende vertrouwd is met hedendaagse media en beeldcultuur om daar doorheen te kijken en niet te besluiten dat kinderen en jongeren stelselmatig worden mishandeld binnen het jeugdwerk. Het concept van deze politiereeks is een fictief gecreëerd verhaal, waarbij gelijkenissen met de realiteit steeds op toeval berusten; wat maakt dat we dit niet ervaren als aantasting van de integriteit van Scouts en Gidsen Vlaanderen maar wel als een kwestie van smaak.

Mogelijk vinden een aantal kijkers dat in deze aflevering sommige beelden schokkend en grensoverschrijdend waren. Dergelijke interpretatie lijkt ons voor rekening van liefhebbers of tegenstanders van het genre zoals Code 37 of Flikken, waarin geweldsscènes voorkomen die aanstootgevend kunnen zijn voor wie dat genre niet genegen is. Wie naar deze reeksen kijkt weet zich te verwachten aan een illusie van moord en brand onder leraren, notarissen, matroesjka's, kinderoppassen, sportmonitoren, doktersassistentes en grootouders. Deze kijkers maken allicht het onderscheid met de werkelijkheid. En weten dus wel dat in Halle niet elke week een moord of verkrachting wordt opgehelderd door Witse. En hoewel storend en expliciet agressief misschien voor een bepaald publiek, blijft Zone Stad behoren tot algemeen aanvaard mainstream programmatie voor laatavond-TV.

In die zin vonden we het belangrijk dat onze leden en leiding technisch relatief correct worden in beeld gebracht met een genuanceerd en verantwoord slot; zij het dat de feiten en elementen die de verhaallijn -eigen aan het genre- spannend houden, niet moeten aansluiten bij onze visie en derhalve noch bijdrage noch afbreuk doen aan ons imago. Ook dit is een vorm van aanwezig te zijn in het landschap van hedendaagse literatuur, humor, film, televisie, .... Vanuit het verbond willen we daartoe de nodige zelfrelativering aan de dag leggen; zij het uiteraard met een waakzaam oog over de finaliteit, waarbij geen fundamentele afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit en verantwoording voor onze leden, leiding, waarden en ideologie van onze pedagogiek. In die zin vinden we het positief dat voorafgaand samenwerking mogelijk was (wat bijvoorbeeld inzake commerciële reclame met beelden van scouting, zeker niet steeds het geval is) zodat we naast inhoudelijke controle ook mede konden toezien op vormelijke aspecten; samengevat een artistiek advies dus, waarbij de scenarist en regisseur leverancier blijven van het verhaal. Overigens zouden wij een romanschrijver of theatermaker een gelijkaardig stijladvies kunnen geven, ook als het hoofdpersonage boosaardig mocht blijken met een scoutingachtergrond; tenminste wanneer het een fictief verhaal betreft. Bij actua, reality, docu of objectieve berichtgeving zoals nieuws, hanteren we andere normen; waarbij we er streng over waken dat de werking van scouts en gidsen waarheidsgetrouw moeten worden voorgesteld.