Zoek

19 Mar - Chiro & Scouts en Gidsen Vlaanderen doorgelicht

In opdracht van “Chirojeugd Vlaanderen” en “Scouts en Gidsen Vlaanderen” onderzocht Cesor in 2008-2009 het profiel van de leden van beide jeugdbewegingen. Met genuanceerde trots neemt de nationale leiding van deze twee grootste jeugdbewegingen van het land acte van de onderzoeksresultaten. Zowel onze leden als onze ouders zijn zeer tevreden over onze werkingen. Anderzijds stellen we ook vast dat, ondanks grote inspanningen, specifieke doelgroepen zoals allochtonen en laaggeschoolden, afwezig blijven.

Het profiel van onze leden

97% van de leden van Chiro of Scouts en Gidsen Vlaanderen is van Belgische afkomst. Hij of zij volgt in het secundair onderwijs vooral een ASO- of TSO-richting. 9 op 10 van onze leden wonen niet verder dan 5 km van het lokaal van de scouts- of Chirogroep.

In de vrije tijd valt het erg op dat onze leden, net als hun ouders, meer dan andere kinderen en jongeren, lid zijn van andere verenigingen. Ze zijn meer aangesloten bij een sportclub, zijn actiever in sociale en culturele verenigingen en we vinden ze proportioneel meer terug in leerlingen- en jeugdraden. Tijdens het weekend blijft de Chiro- of scoutsactiviteit een prioritaire bezigheid. Het is dus geen of/of-verhaal voor onze leden, maar een en/en-verhaal.

Waarom de jeugdbeweging?

Jonge kinderen worden vooral door hun ouders gestimuleerd om naar de jeugdbeweging te gaan. Heel vaak heeft minstens één ouder zelf in de jeugdbeweging gezeten (86,4%). Naast ouders zorgen ook vrienden van school of uit de buurt ervoor dat kinderen en jongeren naar de jeugdbeweging gaan.

Vrienden zijn niet enkel verantwoordelijk voor de toetreding tot Chiro of scouting, samen met ‘zich amuseren’ zijn ze ook de belangrijkste reden om te blijven komen. Pas op de tweede plaats vinden ouders en leden het ook goed dat ze iets kunnen bijleren bij de Chiro of de scouts en gidsen. De basisvoorwaarde om deel te nemen blijft amusement.

Ongeveer 85% van de ouders geeft aan dat ze het volste vertrouwen hebben in de leiding . 90% van de ouders is tevreden over de kostprijs van de activiteiten.

Waarom samen?

Dit onderzoek werd niet enkel uit praktische overwegingen gezamenlijk gevoerd. Als 2 grootste Vlaamse jeugdbewegingen zien we onderling veel meer raakvlakken dan verschillen. Al bestaan ze. Vooral oppervlakkig, af en toe “significant”, zoals dat in het onderzoeksjargon heet. Zo blijkt dat, in vergelijking met leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen, leden van Chiro proportioneel meer een TSO-richting volgen, ouders hebben die iets lager geschoold zijn (en daarom ook minder verdienen) en meer ervaringen hebben met relaties en alcohol, binnen of buiten de jeugdbeweging. Beide jeugdbewegingen scoren even hoog op het vlak van tevredenheid van ouders en leden en herkennen dezelfde uitdagingen in de resultaten van dit onderzoek.

En wat dan nog?

Als Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn we in de eerste plaats fier met de resultaten van dit profielonderzoek. Onze leden én hun ouders zijn uitermate tevreden: kinderen en jongeren amuseren zich, er is vertrouwen in de leiding, onze groepen zijn lokaal verankerd, onze leden doen het goed in het vrijetijdsleven en met elkaar, … Toch kunnen we niet anders dan vaststellen dat sommige groepen uit de samenleving opvallend afwezig zijn. Vooral allochtone jongeren en leerlingen van BSO vinden blijkbaar moeilijk of niet de weg naar onze jeugdbewegingen.

Ondanks de inspanningen die blijven gebeuren in de vorm van diversiteitsprojecten, open kampen, stadswerkingen, vormingen, materiaalbanken, … bereiken we nog steeds weinig van deze jongeren. Shame on us? Of moeten we deze omstandigheid begrijpen vanuit een koppeling tussen factoren die onze bewegingen precies aantrekkelijk maken voor anderen? Moeten we toegeven dat we op onze grenzen stoten?

Misschien wel!

Maar koppig als we zijn, blijven we werken aan toegankelijkheid en diversiteit. Omdat deze resultaten voor ons meer opsteker dan tegenvaller zijn. Omdat we, als Vlaamse jeugdbewegingen, net onze motivatie halen uit tegenstroom; uit bergop – soms tegen beter weten in – op pad gaan met kinderen en jongeren met beperkte kansen. Omdat we aan onszelf, de anderen en de wereld rondom ons willen tonen dat niet alle evidenties evident zijn. En omdat, hoewel we weten dat de weg nog lang is en de gids onervaren, we ons daar als jeugd in beweging nog nooit door hebben laten afschrikken. Vanuit een mens- en wereldbeeld, uitgezet in ons beider missies, blijven we geloven dat de onze jeugdbewegingmethode opvoedend en betekenisvol kan zijn voor een publiek dat we nu niet bereiken. In die zin hebben we de ambitie een afspiegeling te zijn van onze samenleving, plaatselijk en nationaal. De cijfers uit dit onderzoek geven aan dat onze drempelverlagende aanpak, gericht op sensibiliseren, integratie en inclusie, globaal niet het verhoopte resultaat levert. De beperkte lokale succesverhalen zijn in die zin onvoldoende opsteker. Wat echter niet belet dat we bij onze overtuiging blijven dat wie aan Chiro of scouting wil deelnemen, daartoe uitgenodigd moet worden. Op zoek naar een andere approach dus. Meer inzet op bijzondere projecten zoals ‘Taal leef je in de jeugdbeweging’ (een provinciaal project rond taalstimulering en toegankelijkheid in de jeugdbeweging) of UItwijker (een mobiel “pop-up” experiment om in specifieke wijken een middag jeugdbeweging te spelen)? Betere communicatie met ouders? Nieuwe initiatieven vanuit dezelfde pedagogiek, met andere omgangsvormen, andere activiteiten, andere stijl, andere engagementen? Meer geduld? Aan deze en de komende generatie scouts, gidsen Chirojongens en –meisjes om dit uit te maken ….

Het volledig PROFIELONDERZOEK

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be